menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Phát động phong trào thi đua ngắn hạn
Đăng ngày 04-05-2020 14:37

Chiều 29/4/2020, tại cuộc họp giao ban của đơn vị, đồng chí Nguyễn Đức Thông – Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà triển khai Kế hoạch số 54/KH-VKS ngày 29/4/2020 của VKSND quận Sơn Trà về việc phát động phong trào thi đua ngắn hạn trong tháng 5/2020 theo tinh thần “Thi đua về đích sớm” và tổ chức đăng ký án kết thúc điều tra trước hạn tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thông – Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà phát động phong trào thi đua tại đơn vị

Nội dung của phong trào thi đua: Thi đua tăng cường trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tất các các lĩnh vực: Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;  Kiểm sát việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự; Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng trong giai đoạn truy tố; Kiểm sát việc xét xử vụ án hình sự; Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Phong trào thi đua hướng tới mục tiêu:

- Tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng , Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà tổ chức phát động đợt thi đua ngắn hạn trong tháng 5/2020 theo tinh thần “thi đua về đích sớm”.

- Phát động phong trào thi đua hăng hái trong đơn vị, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, phục vụ tốt nhiệm vụ Ngành và chính trị tại địa phương.

- Nâng cao ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo, kỹ năng phối hợp, bản lĩnh cho cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu, rèn luyện, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Chuyên viên (CV), Kiểm tra viên (KTV), Kiểm sát viên (KSV) trong đơn vị.

- Hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị.

Cách tính điểm thi đua: Điểm thi đua được tính dựa trên thang điểm được quy định tại Quy chế thực hiện việc chấm điểm thi đua để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức VKSND quận Sơn Trà hàng tháng, 06 tháng, năm và đột xuất ban hành kèm theo Quyết định số: 144/QĐ-VKS ngày 03/3/2017 (sửa đổi bổ sung năm 2018) của Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà (Quy chế chấm điểm), nhưng sẽ được điều chỉnh nhân đôi số điểm thưởng theo Quy chế và tương ứng với đó đối với các hạn chế sẽ như: gia hạn điều tra, gia hạn truy tố, trả hồ sơ điều tra bổ sung … sẽ bị trừ số điểm nhân đôi theo Quy chế.

Thời hạn thi đua: Tính từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020.

Đối tượng tham gia: Đối tượng tham gia toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị VKSND quận Sơn Trà.

Để kịp thời động viên khen thưởng cũng như tạo động lực cho CBCC, theo Kế hoạch đề ra sẽ trao 03 giải nhất, nhì, ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng là 3.000.000 đồng.

 Đặng Thị Lâm – VKSND quận Sơn Trà