menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự
Đăng ngày 10-05-2020 07:07

Nhằm bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành kịp thời, đúng thời gian quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Đồng thời, đưa công tác thi hành án dân sự đi vào nề nếp ổn định. Ngày 07/5/2020, Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Trưởng phòng 8 làm trưởng đoàn, cùng toàn thể các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) đã tiến hành kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định số 38/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 39/KH-VKS-P8 ngày 09/3/2020 về việc “Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự”. 

Sau khi nghe đồng chí Ngọc thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát đồng chí Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hòa Vang đã báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát.

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, thời gian ban hành Quyết định, việc thu phí Thi hành án, chứng từ thu, chi,... Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát theo kế hoạch, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ kết luận sơ bộ, sau đó tổng hợp xây dựng văn bản kết luận và tổ chức công bố kết luận chính thức.

                                                                                Nguyễn Văn Giáp- Phòng 8