menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Công bố quyết định trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận
Đăng ngày 12-05-2020 14:31

Thực hiện chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2020, sáng ngày 11/5/2020, tại Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tiến hành công bố Quyết định số 161/QĐ-VKS và Kế hoạch số 161/KH-VKS ngày 23/3/2020 về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu.

Thành viên đoàn kiểm sát trực tiếp có các đồng chí: Phạm Ái Linh - Phó viện trưởng, trưởng đoàn và các đồng chí Huỳnh Mạnh – Kiểm sát viên, Phạm Thị Thu Hiền – Kiểm tra viên và Phạm Thị Hồng Đào – Chuyên viên.

Đại diện Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu có đồng chí Trần Hữu Sơn – Chi cục trưởng, đồng chí Phạm Thị Hồng Thu – Phó Chi cục trưởng cùng toàn thể các Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các thư ký, cán bộ thi hành án. Tham dự buổi công bố còn có đồng chí Phan Thị Xí – đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu.

Đồng chí Phạm Ái Linh – Phó Viện trưởng, trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp của Viện Kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu và đồng chí Huỳnh Mạnh – Kiểm sát viên công bố Kế hoạch kiểm sát trong đó nhấn mạnh yêu cầu kiểm sát trong năm 2020 như sau:

- Kiểm sát việc mở, theo dõi, quản lý các sổ thụ lý về thi hành án theo quy định.

- Kiểm sát việc thụ lý các bản án, quyết định của Toà án chuyển giao; nhận đơn, từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án.

- Kiểm sát việc ra quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành án; việc xác minh và phân loại án; việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm thi hành án; việc xác nhận kết quả thi hành án và việc ra các quyết định: Hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, xác định việc chưa có điều kiện thi hành án.

- Kiểm sát việc kê biên, bán đấu giá tài sản; việc quản lý, thu, chi, thanh toán tiền thi hành án; việc thu và sử dụng phí thi hành án; việc bảo quản, xử lý vật chứng trong các vụ án hình sự.

- Kiểm sát những vụ việc đã thi hành xong đưa vào lưu trữ.

Đại diện Chi cục THADS quận Liên Chiểu báo cáo về công tác giải quyết các việc thi hành án dân sự theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, yêu cầu các đồng chí trong đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các yêu cầu khác để phục vụ yêu cầu đoàn kiểm tra.

 Hồng Đào- VKSND quận Liên Chiểu