menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố năm 2020
Đăng ngày 20-05-2020 09:27

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Quyết định số 191/QĐ-VKS-ST ngày 28/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND quận Sơn Trà, sáng ngày 11/5/2020, tại Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Đoàn kiểm sát - Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà do đồng chí Nguyễn Đức Thông – Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố nhằm kịp thời khắc phục những vi phạm trong giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của Cơ quan Điều tra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thông – Trưởng đoàn công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Theo kết quả ban đầu, trên cơ sở báo cáo số: 167/CSĐT ngày 07/5/2020 của Cơ quan Cánh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà về tình hình, số liệu tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ vụ việc và các tài liệu liên quan, Đoàn kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà đã phát hiện được một số tồn tại, vi phạm trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố…Đoàn kiểm sát tiếp tục tiến hành kiểm sát trực tiếp trong thời gian từ ngày 11/5/2020 đến ngày 25/5/2020, sau khi có kết quả sẽ ban hành và công bố Kết luận kiểm sát.

                                                                          Đào Đức Hữu - VKSND quận Sơn Trà