menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an các xã
Đăng ngày 28-05-2020 07:46

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, vào ngày 19 và 20/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an các xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn và Hòa Tiến do đồng chí Trần Minh Quang – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn.

Qua kiểm sát trực tiếp hồ sơ, sổ sách cho thấy, Công an các xã được kiểm tra theo kế hoạch đã thực hiện việc mở sổ tiếp nhận thông tin tội phạm theo quy định. Sổ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có đầy đủ các cột mục. Nội dung tiếp nhận và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, các hồ sơ khi tiếp nhận đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng như: Một số trường hợp Công an các xã không lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm theo mẫu số 09 được ban hành kèm theo TTLT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự hoặc vẫn còn xảy ra tình trạng một số hồ sơ sau khi tiếp nhận Công an các xã chậm chuyển đến cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang để giải quyết theo quy định.

Từ những vi phạm nêu trên, ngày 26/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đã ban hành Kết luận có kiến nghị yêu cầu Công an các xã được kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bởi lẽ khâu tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là một giai đoạn tiền tố tụng rất quan trọng, là cơ sở để xác định có dấu hiệu tội phạm hay không. Thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho thông tin về tội phạm được tập trung, xử lý nhanh chóng hơn, đảm bảo cho việc thực hiện nguyên tắc khách quan trong tố tụng hình sự.

Huỳnh Thị Trúc Bin - VKSND huyện Hòa Vang