menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND phường Hòa Khánh Bắc
Đăng ngày 18-06-2020 09:33

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020. Ngày 11/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc quận Liên Chiểu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Bắc .

Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Giang - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; đại diện Ủy ban MTTQ quận Liên Chiểu có đồng chí Phan Thị Xí - Ủy viên ban thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc quận Liên Chiểu tham gia giám sát.

Qua công tác kiểm sát trực tiếp, đơn vị nắm bắt và biểu dương những mặt mà UBND phường Hòa Khánh Bắc đã thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, chấp hành xong cải tạo không giam giữ đầy đủ; Định kỳ UBND và người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người phải chấp hành án. Ngoài ra, UBND phường Hòa Khánh Bắc còn thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại địa phương tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc để ổn định cuộc sống; xây dựng, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả, biểu dương khen thưởng những người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu về hòa nhập cộng đồng, tiêu biểu trong lao động, kinh doanh, sản xuất giỏi.

Đoàn kiểm sát cũng đã ghi nhận những khó khăn của UBND phường Hòa Khánh Bắc trong thực hiện việc giám sát, giáo dục người phải chấp hành án tại cộng đồng và trao đổi , hướng dẫn những qui định của luật thi hành án hình sự để địa phương vận dụng trong thời gian đến.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả mà UBND phường Hòa Khánh Bắc đã đạt được. Bên cạnh đó, đoàn kiểm sát cũng đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án hình sự tại địa bàn P. Hòa Khánh Bắc và yêu cầu UBND P. Hòa Khánh Bắc khắc  phục trong thời gian đến.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND P. Hòa Khánh Bắc

Đ/c Tô Ngọc Quang – Phó chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Bắc trình bày báo cáo công tác thi hành án hình sự tại địa bàn phường

Phạm Thị Thu Hiền – VKSND Q. Liên Chiểu