menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND các phường trên địa bàn
Đăng ngày 22-06-2020 12:55

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch Công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2020 của đơn vị, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc quận Hải Châu đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND phường Thanh Bình và UBND phường Thạch Thang.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Lê Viết Sĩ - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên, chuyên viên VKSND quận Hải Châu. Về phía UBND các Phường có đại diện Lãnh đạo UBND phường, Công an phường và các bộ phận có liên quan.

Trên cơ sở báo cáo của UBND các phường về công tác thi hành án hình sự, đặc biệt là tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và các bị án tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách tại địa phương. Đoàn kiểm sát đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ; sổ theo dõi, quản lý người bị giám sát, giáo dục. Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu nhận thấy UBND Thanh Bình và Thạch Thang đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án đang trong thời gian thử thách chấp hành án tại địa phương.


Đoàn kiểm sát cũng đã ghi nhận những khó khăn của UBND phường Thanh Bình và Thạch Thang trong thực hiện việc giám sát, giáo dục người phải chấp hành án tại cộng đồng và trao đổi, hướng dẫn những qui định của luật thi hành án hình sự để địa phương vận dụng trong thời gian đến.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả mà UBND phường Thanh Bình và Thạch Thang đã đạt được. Bên cạnh đó, đoàn kiểm sát cũng đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án hình sự tại địa bàn các Phường và yêu cầu UBND các Phường khắc  phục trong thời gian đến.

 Khánh Toàn - VKSND quận Hải Châu