menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự quý III năm 2020 tại trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-09-2020 10:12

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, vừa qua, Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng, thời điểm kiểm sát từ ngày 25/05/2020 đến ngày 26/08/20120.

Tham gia đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Hoài Nam – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng với các đồng chí kiểm sát viên, chuyên viên Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Về phía Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng có các đồng chí: Đại tá Lê Tấn Hùng – Giám thị Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng, các đồng chí phó giám thị, cán bộ, chiến sỹ của Trại tạm giam.

Đoàn kiểm sát – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

Sau khi trực tiếp nghiên cứu hồ các loại sổ sách, hồ sơ liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Trại tạm giam cung cấp và thông qua báo cáo tình hình công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Quý III năm 2020 của Trại tạm giam. Đoàn kiểm sát đã có kết luận như sau:

Về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị kết án tử hình; về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân Trại tạm giam đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên Phòng 8 nghiên cứu hồ sơ, sổ sách

Trong quí III năm 2020, Trại đã rà soát, lập hồ sơ thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án hình phạt tù cho 34 phạm nhân đợt Lễ Quốc khánh 02.09 năm 2020 đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật thi hành án và Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15.05.2013. Đồng thời tiến hành họp xét cho 01 phạm nhân có đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCA ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ công an. Hiện nay đang chờ quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trong đợt kiểm sát 06 tháng đầu năm 2020, Ban giám thị trại cơ bản đã khắc phục những mặt còn tồn tại.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, Ban giám thị Trại tạm giam đã quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân, CATP Đà Nẵng đến toàn thể cán bộ trong toàn đơn vi, đặc biệt là quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trại tạm giam cũng đã xây dựng kế hoạch thành lập bộ phận thường trực do đồng chí Giám thị chịu trách nhiệm chung, phân công từng đồng chí Lãnh đạo trại, chỉ huy các đội cụ thể và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để làm tốt công tác phòng chống dịch Covid- 19.

Diệu Ánh – P8