menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm
Đăng ngày 08-09-2020 13:51

Sáng 07.9.2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Đà Nẵng, đã diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Ngô Thanh Hoàng và đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322, 321 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nội dung vụ án:

Khoảng 23h30’ ngày 17.6.2019, Ngô Thanh Hoàng đến tại đám tang trên đường Cổ Mân Cúc 2 (chưa có số nhà) thuộc tổ 07, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng rồi phân công Bùi Đức Đào, Ngô Thanh Quang, Huỳnh Văn Cường, Nguyễn Đức Huy và Lê Văn Hoài mang hung khí đến cảnh giới và sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn có thể xảy ra trong sòng bạc do Hoàng tổ chức. Sau đó, Hoàng lấy chiếu, chén, đĩa để đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền cho những người chơi gồm: Lê Hoàng Nam, Nguyễn Đăng Diện, Trương Thị Hoa, Trần Viết Long, Lê Minh Tuấn, Trần Phước Thêm, Lê Thị Lưỡng, Đặng Thị Hòa, Phạm Bình, Phạm Văn Hoàng, Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Văn Phụ, Hà Đức Thiện, Phạm Thị Hồng, Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Đăng Minh Hậu, Lê Tấn Bình, Hồ Ngọc Tân, Đoàn Ngọc Hải và một số đối tượng khác. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 95.300.000 đồng, trong đó có 82.000.000 đồng là số tiền mà Hoàng, Hoa, Diện thua bạc và 13.300.000 đồng là số tiền những người chơi khác thắng bạc. Quá trình tổ chức đánh bạc, Hoàng thu lợi bất chính 1.400.000 đồng, Hoài thu lợi bất chính 600.000 đồng, Huy thu lợi bất chính 500.000 đồng, Đào thu lợi bất chính 500.000 đồng, Cường thu lợi bất chính 500.000 đồng, Quang thu lợi bất chính 700.000 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2020/HSST ngày 02.6.2020 của TAND quận Cẩm Lệ tuyên bố:

- Bị cáo Ngô Thanh Hoàng phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”;

- Các bị cáo Lê Hoàng Nam, Nguyễn Đăng Diện, Đoàn Ngọc Hải, Trần Phước Thêm, Phạm Bình, Ngô Văn Mạnh, Trương Thị Hoa, Hồ Ngọc Tân, Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Hoàng, Lê Minh Tuấn, Lê Tấn Bình, Nguyễn Đăng Minh Hậu,  Trần Viết Long, Đặng Thị Hòa, Nguyễn Văn Phụ, Lê Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Hương phạm tội “Đánh bạc”;

Áp dụng:

- Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Ngô Thanh Hoàng 01 năm 06 tháng tù; điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Ngô Thanh Hoàng 02 năm 06 tháng tù; Áp dụng Điều 55 BLHS tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Hoàng chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội danh là 04 năm tù. Áp dụng Điều 56 BLHS, buộc bị cáo Hoàng chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 04 năm 09 tháng tù;

- Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Đoàn Ngọc Hải 02 năm 03 tháng tù; bị cáo Trần Viết Long 01 năm 03 tháng tù; bị cáo Phạm Bình 01 năm 03 tháng tù;

- Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 54 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Ngô Văn Mạnh 01 năm 06 tháng tù; bị cáo Đặng Thị Hòa 01 năm 03 tháng tù;

- Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Diện 01 năm 06 tháng tù; bị cáo Hồ Ngọc Tân 01 năm 06 tháng tù; bị cáo Trương Thị Hoa 01 năm 03 tháng tù; bị cáo Lê Thị Lưỡng 01 năm 03 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hương 01 năm tù;

- Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Lê Hoàng Nam 01 năm 03 tháng tù; bị cáo Phạm Văn Hưng 01 năm 03 tháng tù; bị cáo Trần Phước Thêm 01 năm 03 tháng tù; bị cáo Lê Minh Tuấn 01 năm tù; bị cáo Nguyễn Đăng Minh Hậu 01 năm tù; bị cáo Lê Tấn Bình 01 năm tù;

- Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Phạm Văn Hoàng 01 năm tù;

- Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54 BLHS 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụ 01 năm tù;

Hình phạt bổ sung:

- Căn cứ khoản 2 Điều 35; khoản 3 Điều 322 BLHS 2015 phạt bổ sung bị cáo Ngô Thanh Hoàng 20.000.000 đồng;

- Căn cứ khoản 2 Điều 35; khoản 3 Điều 321 BLHS 2015 phạt bổ sung các bị cáo Đoàn Ngọc Hải, Nguyễn Đăng Diện, Lê Hoàng Nam, Trần Phước Thêm, Phạm Bình, Ngô Văn Mạnh, Hồ Ngọc Tân, Phạm Văn Hưng, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Đăng Minh Hậu, Trần Viết Long, Đặng Thị Hòa, Lê Thị Lưỡng, Trương Thị Hoa, Nguyễn Văn Phụ, Lê Tấn Bình và Phạm Văn Hoàng mỗi bị cáo 10.000.000 đồng.

Vụ án còn có các bị cáo khác; Do không có kháng cáo, kháng nghị nên không đề cập tới.

Các bị cáo Ngô Thanh Hoàng, Đoàn Ngọc Hải, Nguyễn Đăng Diện, Lê Hoàng Nam, Trần Phước Thêm, Phạm Bình, Ngô Văn Mạnh có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo Hồ Ngọc Tân, Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Hoàng, Lê Minh Tuấn, Đặng Thị Hòa, Trương Thị Hoa, Nguyễn Văn Phụ, Lê Tấn Bình và Nguyễn Thị Hương có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Bị cáo Lê Thị Lưỡng có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo và được miễn hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng. Bị cáo Trần Viết Long có đơn kháng cáo xin được nhận hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm và được miễn hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Đăng Minh Hậu có đơn kháng cáo xin được nhận hình phạt cải tạo không giam giữ. Việc kháng cáo đúng hình thức và chủ thể theo quy định tại Điều 331, Điều 332 và Điều 333 BLTTHS 2015.

 (Ảnh)

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm:

- Trong vụ án này, bị cáo Ngô Thanh Hoàng cùng 05 bị cáo khác đến tại đám tang trên đường Cổ Mân Cúc 2, mang hung khí đến cảnh giới và sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn có thể xảy ra trong sòng bạc do Hoàng tổ chức dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền cho hơn 21 người chơi, trong đó có: Lê Hoàng Nam, Nguyễn Đăng Diện, Trương Thị Hoa, Trần Viết Long, Lê Minh Tuấn, Trần Phước Thêm, Lê Thị Lưỡng, Đặng Thị Hòa, Phạm Bình, Phạm Văn Hoàng, Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Văn Phụ, Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đăng Minh Hậu, Lê Tấn Bình, Hồ Ngọc Tân, Đoàn Ngọc Hải. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 95.300.000 đồng. Với hành vi này, cấp sơ thẩm đã tuyên xử các bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322, 321 BLHS 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

- 07 bị cáo Ngô Thanh Hoàng, Đoàn Ngọc Hải, Nguyễn Đăng Diện, Lê Hoàng Nam, Trần Phước Thêm, Phạm Bình, Ngô Văn Mạnh có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, các bị cáo đều đã được cấp sơ thẩm áp dụng Điều 54 BLHS để xử mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt (03-07 năm tù) là đã khoan hồng, 07 bị cáo này đều có nhân thân xấu, mức phạt bổ sung là phù hợp với hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc mà các bị cáo đã phạm phải.

- Bị cáo Trần Viết Long kháng cáo xin được nhận hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm và được miễn hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng. Bị cáo cũng là người có nhân thân xấu với 01 tiền án về tội “ Đánh bạc” chưa được xóa án tích, lần này phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để đảm bảo tính răn đe, giáo dục; mức án sơ thẩm đã là mức dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, hình phạt bổ sung cũng là cần thiết.

- 02 Bị cáo Lê Thị Lưỡng và bị cáo Đặng Thị Hòa đều có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo nhưng cả 02 bị cáo đều là người có nhân thân xấu. Bị cáo Lưỡng có 01 tiền sự về hành vi Đánh bạc chưa được xóa, bị cáo Hòa có 01 tiền án về tội Đánh bạc chưa được xóa án tích. Cả 02 bị cáo đều thuộc trường hợp không cho hưởng án treo theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị Quyết 02/2018/ NQ-HĐTP ngày 15.5.2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 BLHS về án treo. Bị cáo Lưỡng còn xin được miễn hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng nhưng xét thấy trong trường hợp này hình phạt bổ sung dành cho bị cáo là cần thiết.

- Bị cáo Hồ Ngọc Tân sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan chức năng ra Quyết định truy nã nên thuộc trường hợp không cho hưởng án treo theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị Quyết 02/2018/ NQ-HĐTP ngày 15.5.2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 BLHS về án treo.

- 07 Bị cáo Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Hoàng, Lê Minh Tuấn, Trương Thị Hoa, Nguyễn Văn Phụ, Lê Tấn Bình và Nguyễn Thị Hương có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Xét thấy các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; số tiền dùng để đánh bạc của các bị cáo Tân, Hưng, Hoàng, Tuấn, Phụ, Bình là nhỏ; riêng bị cáo Trương Thị Hoa và Nguyễn Thị Hương đều là nữ, đã 55 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn (Hoa bị bệnh tiểu đường, viêm khớp, có con nhỏ 12 tuổi; Hương là lao động chính trong gia đình thuộc hộ nghèo, phải nuôi 1 con trai bệnh tâm thần và 01 cháu nội 7 tuổi). Xét thấy không cần thiết phải cách ly mà nên tạo điều kiện cho 02 bị cáo này có thể lao động ngoài xã hội để chăm lo gia đình và chữa bệnh; hình phạt tù cho hưởng án treo cũng đã đủ sức răn đe các bị cáo Hưng, Hoàng, Tuấn, Phụ, Bình.

- Bị cáo Nguyễn Đăng Minh Hậu có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, bị cáo không trực tiếp tham gia đánh bạc mà chỉ phạm tội với vai trò giúp sức (về nhà lấy tiền giúp bị cáo Ngô Văn Mạnh, cho bị cáo Trần Phước Thêm mượn tiền để đánh bạc), hình phạt tù có thời hạn mà cấp sơ thẩm dành cho bị cáo là phù hợp, tuy nhiên xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội.

Vì vậy, để nghị HĐXX:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 BLTTHS 2015, đề nghị không chấp nhận đơn kháng cáo của 11 bị cáo Ngô Thanh Hoàng, Đoàn Ngọc Hải, Nguyễn Đăng Diện, Lê Hoàng Nam, Trần Phước Thêm, Phạm Bình, Ngô Văn Mạnh, Trần Viết Long, Lê Thị Lưỡng, Đặng Thị Hòa và Hồ Ngọc Tân; giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo này.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 BLTTHS 2015, đề nghị chấp nhận đơn kháng cáo của 08 bị cáo Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Hoàng, Lê Minh Tuấn, Trương Thị Hoa, Nguyễn Văn Phụ, Lê Tấn Bình, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đăng Minh Hậu; sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức án sơ thẩm nhưng cho 08 bị cáo này được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ thêm một số tình tiết mới phát sinh:

- Các bị cáo Ngô Văn Mạnh, Hồ Ngọc Tân, Đặng Thị Hòa, Lê Thị Lưỡng đã nộp toàn bộ số tiền bị phạt bổ sung trong bản án sơ thẩm;

- 03 Bị cáo Trần Phước Thêm, Phạm Bình và Trần Viết Long rút toàn bộ kháng cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử đã tuyên án phúc thẩm:

- Không chấp nhận đơn kháng cáo của 04 bị cáo Ngô Thanh Hoàng, Đoàn Ngọc Hải, Nguyễn Đăng Diện, Lê Hoàng Nam; giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo này.

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với 03 bị cáo Trần Phước Thêm, Phạm Bình, Trần Viết Long.

- Chấp nhận đơn kháng cáo của 03 bị cáo Ngô Văn Mạnh, Lê Thị Lưỡng, Đặng Thị Hòa, chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo Hồ Ngọc Tân; Giảm một phần hình phạt cho 04 bị cáo này: bị cáo Mạnh còn 12 tháng tù, bị cáo Lưỡng còn 06 tháng tù, bị cáo Hòa còn 07 tháng tù, bị cáo Tân còn 09 tháng tù.

- Chấp nhận đơn kháng cáo của 08 bị cáo Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Hoàng, Lê Minh Tuấn, Trương Thị Hoa, Nguyễn Văn Phụ, Lê Tấn Bình, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đăng Minh Hậu; sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức án sơ thẩm nhưng cho 08 bị cáo này được hưởng án treo.

 

Lê Tâm- Phòng 7