menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an quận
Đăng ngày 16-09-2020 22:02

Từ ngày 10/9/2020 đến 14/9/2020, tại Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ.

Toàn cảnh buổi công bố vào ngày 10/9/2020

Để đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu “Kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù định kỳ hàng quý” theo hướng dẫn tại Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao và nội dung của Chương trình công tác tháng 8/2020 của Viện KSND TP.Đà Nẵng về chuẩn bị tốt công tác kiểm sát trực tiếp quý III/2020 tại nhà tạm giữ.

Qua đó, đánh giá toàn diện thực trạng việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Phát hiện và đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc; qua đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị giải quyết những tồn tại, vướng mắc đó nhằm đảm bảo việc thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân Q.Ngũ Hành Sơn và Nhà tạm giữ Công an Q.Ngũ Hành Sơn.

Sáng ngày 10/9/2020, Đ/c Lê Văn Quy – Phó Viện trưởng, Đại diện Đoàn kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân Q.Ngũ Hành Sơn công bố Quyết định số: 01/QĐ-VKSNHS ngày 31/8/2020 về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an Q.Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi công bố quyết định trực tiếp kiểm sát, có Đ/c Nguyễn Bá Ngọc – Đại diện Phòng 8 – Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng đã phát biểu thêm về tình hình, thực tiễn và phổ biến một số kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại các nhà tạm giữ trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Trong thời gian tiến hành kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam về việc giam giữ.

Qua đó, Đoàn kiểm sát và Nhà tạm giữ đã ghi nhận kết quả việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật và làm rõ một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc và tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác tạm giữ, tạm giam. Với kết quả đạt được, đã bổ sung, hoàn thiện hơn công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an Q.Ngũ Hành Sơn.

Trần Văn Đức - VKSND quận Ngũ Hành Sơn