menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Liên Chiểu - Kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2019 Đăng ngày 07-12-2019 03:52
  • Hải Châu - Ban pháp chế HĐND quận thẩm tra báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của VKSND quận Đăng ngày 06-12-2019 08:47
  • Cẩm Lệ - Hội nghị đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2019 Đăng ngày 06-12-2019 08:41
  • Ngũ Hành Sơn - Họp nhận xét, đánh giá công chức, người lao động năm 2019 Đăng ngày 06-12-2019 08:36
  • Liên Chiểu - Tòa án nhân dân quận đưa ra xét xử 196 vụ án tranh chấp lao động, đòi nợ lương, chế độ BHXH Đăng ngày 01-12-2019 03:28
  • Cẩm Lệ - Xét xử lưu động vụ án hình sự tại Nhà văn hóa cộng động khu dân cư thuộc phường Hòa Xuân Đăng ngày 27-11-2019 07:08
  • Thanh Khê - Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự 2019 Đăng ngày 22-11-2019 07:38
  • Ngũ Hành Sơn - Tăng cường công tác kiến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn quận Đăng ngày 22-11-2019 03:01
  • Sơn Trà - Thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính Đăng ngày 22-11-2019 00:50
  • Liên Chiểu - Xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” Đăng ngày 20-11-2019 02:13