menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • VKSND HUYỆN PHƯỚC SƠN, TÌNH QUẢNG NAM - XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH Đăng ngày 27-05-2012 13:47
  • VKSND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tổng kết “Công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và giải quyết án hình sự năm 2011 và 03 tháng đầu năm 2012” Đăng ngày 21-05-2012 10:30
  • VKSND thành phố Hồ Chí Minh với Đề án thành lập VKSND khu vực Đăng ngày 10-05-2012 19:21
  • Lãnh đạo Viện và đại diện các đơn vị trực thuộc VKSNDTC chúc mừng Cục Thống kê tội phạm nhân Ngày Thống kê Việt Nam Đăng ngày 06-05-2012 09:36
  • Lễ kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Đăng ngày 27-04-2012 20:18
  • Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân tối cao thăm Trường Sa Đăng ngày 27-04-2012 07:40
  • CẢI CÁCH TƯ PHÁP NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHỦ THỂ VIỆN KIỂM SÁT Đăng ngày 21-04-2012 12:02
  • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương xem xét nhiều đề án quan trọng Đăng ngày 09-04-2012 20:25
  • Tin hoạt động trong ngành (cập nhật ngày 30/ 3/ 2012) Đăng ngày 03-04-2012 08:03
  • Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” Đăng ngày 21-03-2012 20:43