menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Ngũ Hành Sơn – Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với bốn đối tượng nghiện ma túy Đăng ngày 21-02-2020 07:38
  • Liên Chiểu - Xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” Đăng ngày 18-02-2020 13:30
  • Sơn Trà - Phối hợp với Toà án cùng cấp trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Đăng ngày 12-02-2020 08:12
  • Hải Châu - Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở xã hội Bầu Bàng đầu năm 2020 Đăng ngày 11-02-2020 02:10
  • Cẩm Lệ - Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 Đăng ngày 05-02-2020 10:02
  • Liên Chiểu - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 Đăng ngày 03-02-2020 08:39
  • Liên Chiểu - Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 Đăng ngày 03-02-2020 08:14
  • Ngũ Hành Sơn - Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 Đăng ngày 22-01-2020 03:51
  • Thanh Khê - Triển khai công tác năm 2020 Đăng ngày 21-01-2020 01:38
  • Liên Chiểu - Đưa ra xét xử vụ “Trộm cắp tài sản” theo thủ tục rút gọn Đăng ngày 21-01-2020 01:17