menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Hòa Vang - Họp xét đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Đăng ngày 14-05-2020 14:44
  • Liên Chiểu - Công bố quyết định trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đăng ngày 12-05-2020 14:31
  • Hải Châu - Kiểm sát tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đăng ngày 11-05-2020 14:36
  • Kết quả trực tiếp kiểm sát hàng tuần tại Trại tạm giam Đăng ngày 10-05-2020 07:09
  • VKSND thành phố Đà Nẵng kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự Đăng ngày 10-05-2020 07:07
  • Phòng 10, VKSND thành phố Đà Nẵng xây dựng Chương trình thực hiện Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/2/2020 của VKSND Tối cao. Đăng ngày 07-05-2020 10:20
  • Sơn Trà - Phát động phong trào thi đua ngắn hạn Đăng ngày 04-05-2020 14:37
  • Cán bộ ngành Kiểm sát tại Đà Nẵng: Hưởng ứng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid 19 Đăng ngày 29-04-2020 13:09
  • 03 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhân dịp Lễ 30.04. 2020 Đăng ngày 29-04-2020 13:00
  • Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt lễ 30.04.2020 Đăng ngày 29-04-2020 10:27