menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đạt yêu cầu
Đăng ngày 19-03-2020 07:25

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng và Quận ủy Liên Chiểu về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chi bộ xác định Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất năm 2020 của đơn vị. Và đặc biệt, Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội của Quận ủy - đây là nhiệm vụ nặng nề và là vinh dự của cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu.

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như yêu cầu đặt ra đối với Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu nên sau khi nhận được Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên, Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội nhanh chóng thực hiện các bước quy trình theo đúng hướng dẫn để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII. Ngày 04/3/2020, Ban Thường vụ Quận ủy do đồng chí Vũ Quang Hùng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu chủ trì đã có cuổi làm việc với Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu về công tác chuẩn bị Đại hội và ngày 05/3/2020, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục có buổi làm Chi ủy để chỉ đạo một số công tác chuẩn bị Đại hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ lần thứ VII đã cơ bản hoàn thiện đúng hướng dẫn như: Quy trình công tác nhân sự, dự thảo các văn kiện đại hội, chương trình đại hội, ngày tổ chức đại hội, khách mời của đại hội, trang trí hội trường và cảnh quan đơn vị phục vụ cho đại hội, phân công nhiệm vụ hậu cần, văn nghệ phục vụ đại hội… Có thể nói, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản hoàn thành theo đúng hướng dẫn, yêu cầu của Quận ủy Liên Chiểu và được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá cao.

Ái Linh - VKSND Q. Liên Chiểu