menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Công bố Quyết định sáp nhập các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 18-02-2020 03:49

Công bố Quyết định sáp nhập các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 30-NQ/BCSĐ ngày 07/7/2017, Nghị quyết 65-NQ/BCSĐ ngày 04/5/2018 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy làm việc cấp phòng thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu công tác trong tình hình mới. Sáng ngày 17/02/2020, VKSND thành phố Đà Nẵng (viết tắt là VKSND thành phố) tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp – Trưởng phòng TCCB công bố các Quyết định

Đến dự và chủ trì lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Bung – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND thành phố; các đồng chí Trần Hoài Nam, ông Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng VKSND thành phố; các đồng chí Lãnh đạo các Phòng và toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Các đồng chí Lãnh đạo VKSND thành phố trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Lãnh đạo cấp phòng mới sáp nhập

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng, các Quyết định của Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng về điều động, phân công chức vụ quản lý các đơn vị cấp phòng mới sáp nhập. Cụ thể:

- Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra; tên đơn vị mới là: Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; gọi tắt là: Thanh tra – Khiếu tố.

- Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự với  Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tên đơn vị mới là: Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; gọi tắt là: Phòng kiểm sát giam, giữ và thi hành án; gọi tắt là: Phòng 8.
- Phòng thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin với Văn phòng tổng hợp; tên đơn vị mới là: Văn phòng tổng hợp.

Đ/c Nguyễn Văn Bung – Phó Viện trưởng phụ trách phát biểu giao nhiệm vụ

Sau khi sáp nhập, VKSND thành phố có 09 đơn vị cấp phòng gồm:
1. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 1).
2. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2).

3. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7).

4. Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8).

5. Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 9).

6. Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10).

7. Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15).

8. Văn phòng tổng hợp.

9. Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND thành phố quán triệt về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc VKSND thành phố; đồng thời yêu cầu các phòng khi sáp nhập khẩn trương bàn giao công việc, phân công cán bộ, xây dựng quy chế làm việc đảm bảo đi vào hoạt động; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ

                                                                                          Tác giả: Nguyễn Văn Bung