menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Công chức Kiểm sát ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà.
Đăng ngày 01-04-2020 13:19

Chiều 31/3, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Công văn chỉ đạo triển khai việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phương tiện làm việc hữu hiệu của công chức thời Covid-19 tại nhà (ảnh minh hoạt: nguồn Internet)

Theo đó, các Trưởng đơn vị cấp phòng và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện chủ động quyết định số lượng công chức và người lao động làm việc hàng ngày trên tinh thần: Không tập trung đông người tại cơ quan trong cùng một thời điểm; Các công chức có trách nhiệm sử dụng công nghệ thông tin (máy tính, thư điện tử) để làm việc tại nhà; Chỉ phân công một bộ phận công chức và người lao động đến cơ quan để giải quyết các công việc cấp bách, xử lý tài liệu mật, trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu.

Các đơn vị cấp phòng và các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin về lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố trên trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử.

Giao cho Văn phòng tổng hợp (Bộ phận công nghệ thông tin) tăng cường hướng dẫn công chức ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc ở nhà bảo đảm hiệu quả, chất lượng công việc.

 

Văn Hưng