menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Danh sách công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng được giới thiệu tham gia dự thi chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2020.
Đăng ngày 27-08-2020 16:33

Ngày 20/8/2020, Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng họp xem xét, giới thiệu tham gia dự thi tuyển chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2020.

Sau khi xem xét tình hình số lượng Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp hiện có, Kế hoạch số 91/KH-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2020; tiêu chuẩn và nhu cầu thi tuyển, bổ nhiệm mới chức danh Kiểm sát viên các cấp của đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của thành phố Đà Nẵng.

Đối chiếu với tiêu chuẩn theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, các thành viên Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thảo luận và đi đến thống nhất các ông, bà sau có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia thi tuyển chọn và bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên các cấp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, cụ thể như sau:

I. Chức danh Kiểm sát viên trung cấp:

1. Ông Trương Quang Vương, Kiểm sát viên sơ cấp Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Ông Ngô Mạnh Lân, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (Hiện đang biệt phái tại Văn phòng tổng hợp).

II. Chức danh Kiểm sát viên sơ cấp:

1. Bà Trương Thị Thùy Dương, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Bà Phạm Thị Thùy Dương, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

4. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

5. Ông Nguyễn Đức Thắng, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

6. Ông Hà Hoàng Đạt, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

7. Ông Trần Văn Đức, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

8. Ông Tề Hoàng Anh Tuấn, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Hà Thị Xuân Hương – Phòng 15