menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Đăng ngày 11-01-2019 17:13
Thực hiện chương trình hoạt động của Đảng ủy Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng - Chiều ngày 10/01/2018 Đảng ủy Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Tham dự Hội nghị có tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Thái Duy Phương – Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối các Cơ quan giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên…”; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; một số vấn đề về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước … ; Các nghị quyết, quy định này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị  học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị và cá nhân thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị: