menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Tuyên truyền về ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/ 10
Đăng ngày 17-10-2012 15:50
Sưu tầm và giới thiệu về lịch sử ra đời của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...

Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như:

- Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ.

- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.

- Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.

- Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

- Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.

Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo dìu dắt của Đảng, tổ chức Hội phụ nữ được rèn luyện, trưởng thành qua từng thời kỳ cách mạng gắn liền với sự lớn mạnh và phát triển của cách mạng Việt Nam, với nhiều tên gọi khác nhau cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Đó là: Hội phụ nữ giải phóng (1930-1931); Hội phụ nữ dân chủ (1936-1939); Hội phụ nữ Phản đế (1939-1941); Đoàn phụ nữ Cứu quốc (1941-1945); Hội LHPN Việt Nam (từ 1946 đến nay). Từ đây phụ nữ Việt Nam đã có tổ chức của riêng mình, có vị thế trong lịch sử dân tộc.

Ngay sau khi ra đời tổ chức Hội phụ nữ đã tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở Đảng, làm giao thông liên lạc từng bước phát động chị em tham gia đấu tranh chống bọn chủ bóc lột, đòi quyền lợi hàng ngày, tham gia rải truyền đơn, diễn thuyết, cắm cờ cách mạng, tiến lên khởi nghĩa cướp chính quyền góp phần to lớn làm nên cuộc cách mạng Tháng 8/1945 thành công. Từ đây mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho toàn dân tộc, đem đến sự đổi mới cho phụ nữ từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ xã hội phát huy tài năng tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội...

Những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 30 năm đấu tranh gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mãi mãi là thiên anh hùng ca bất diệt trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong đó có công lao đóng góp to lớn của phụ nữ. Trang sử dân tộc mãi mãi còn ghi những chiến công vang dội của các đội nữ dân quân du kích, biệt động nội thành, các đội pháo binh... giáp mặt với quân thù, linh hoạt mưu trí giáng cho địch những đòn bất ngờ, bắn rơi máy bay, bắn cháy tàu chiến Mỹ, các đội dân công hỏa tuyến, các đội nữ thanh niên xung phong dũng cảm, xẻ dọc trường sơn đi cứu nước, hàng chục vạn nữ chiến sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp kháng chiến cứu nước vĩ đại. Lịch sử còn ghi những kỳ tích lẫy lừng của hàng triệu các má, các chị ở tuyến đầu với "Đội quân tóc dài" nổi tiếng trong thế trận 3 mũi giáp công chống phá ấp chiến lược.

Phác thảo tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ

Non sông gấm vóc ngàn năm vẫn tô thắm những hình ảnh sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của hàng triệu phụ nữ "5 tốt" ở Miền Nam, "Ba đảm đang" ở Miền Bắc, vừa lao động xây dựng đất nước, vừa chi viện sức người sức của cho tiền tuyến, gánh vác việc nước, đảm đang việc nhà để chồng con yên tâm đánh giặc, nhiều bà mẹ đã hiến tặng cả đàn con thân yêu cho độc lập tự do của Tổ quốc, tất cả sự hy sinh gian khổ đó đã hun đúc nên những người phụ nữ Việt Nam kiên cường xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ kính yêu trao tặng "Anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Từ sau khi đất được hoàn toàn độc lập, Bắc – Nam thống nhất, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tháng 3/1978 Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", phong trào đã giáo dục động viên phụ nữ cả nước làm tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm làm mẹ, đồng thời bồi dưỡng cho phụ nữ ý thức phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng, đưa sự nghiệp giải phóng tiến lên một bước quan trọng.

Năm 1986 đứng trước nguy cơ tụt hậu về kinh tế, trước sự khủng hoảng tài chính khu vực đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước ta, Đảng ta đã quyết định đưa nước ta bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Những người phụ nữ lại bừng lên với khí thế cách mạng, hòa mình trên con đường phát triển của dân tộc gắn liền với những nhiệm vụ, chủ trương đổi mới của Đảng.

Từ ngày thành lập đến nay Hội LHPN Việt Nam đã trải qua 10 kỳ đại hội, ở mỗi kỳ đại hội, Hội LHPN Việt Nam đều lấy nhiệm vụ, chủ trương của Đảng trong mỗi giai đoạn làm cơ sở để định hướng nhiệm vụ cho tổ chức mình.

Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 6 (1987) đã quyết định chuyển hướng hoạt động của Hội vì sự bình đẳng phát triển của phụ nữ vừa chăm lo thiết thực lợi ích của phụ nữ, vừa động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước Đại hội đề ra nhiệm vụ: Tăng cường giáo dục xây dựng phụ nữ mới, động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trọng tâm là 3 chương trình kinh tế lớn. Chăm lo quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Hướng dẫn và giúp đỡ phụ nữ xây dựng gia đình văn hóa mới, tăng cường đoàn kết với phụ nữ thế giới, đấu tranh vì độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động của Hội.

Trên cơ sở tổng kết phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", năm 1988 BCH TW Hội phát động 2 cuộc vận động "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình" và "Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học"

Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 7 (1992) đã đề ra phương hướng nhiệm vụ bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của phụ nữ trên các lĩnh vực hoạt động, nhằm giúp phụ nữ thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, tiếp tục thực hiện 2 cuộc vận động lớn của Hội, xây dựng củng cố các cấp Hội theo hướng tinh gọn, chất lượng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội, đổi mới phương thức hoạt động của Hội, liên kết với các ngành đoàn thể để giải quyết vấn đề giới, tăng cường và mở rộng hoạt động hữu nghị hợp tác và hòa bình, bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Đại hội đã định ra 5 chương trình công tác trọng tâm. Mỗi chương trình đều có mục tiêu, nội dung và biện pháp cụ thể.

Đến năm 1997 Đại hội VIII Hội LHPN Việt Nam đã khẳng định đó là Đại hội đoàn kết, đổi mới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình, vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đại hội đã ra 5 chương trình công tác trọng tâm với những nội dung được bổ sung mới và quyết định phát động 2 phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và "Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình".

Tháng 5/2002 Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã quyết định bổ sung và nâng tầm cao hơn của 5 chương trình công tác thành 6 chương trình công tác trọng tâm và phát động phong trào thi đua " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" trong gần 20 năm đổi mới, Hội LHPN Việt Nam đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, các chương trình công tác trọng tâm và các cuộc vận động, các phong trào thi đua đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng tình cảm và đã trở thành hành động cách mạng sôi nổi của mọi tầng lớp phụ nữ cả nước góp phần xứng đáng công sức của mình cùng toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Tháng 10/2007, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X được diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Sau 20 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Kinh tế tăng trưởng khá cao và phát triển tương đối toàn diện. Văn hóa xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt... đã quyết định bổ sung và nâng tầm cao hơn của 6 chương trình công tác thành 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm và phát động phong trào thi đua " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc,"gắn với cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Năm 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội LHPN Việt Nam kỷ niệm tròn 100 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam ( 20/10/1930 - 20/10/2010) TW Hội LHPN Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang, tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn năm 2010. "Đợt thi đua đặc biệt này đang được các cấp Hội phụ nữ trong cả nước tích cực hưởng ứng thực hiện.

                                                                                                                        Chinhphu.vn