menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê - Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê
Đăng ngày 30-05-2020 03:00

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, sáng ngày 25/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê tiến hành công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên là thành viên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Phó Viện trưởng đã công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Kế hoạch kiểm sát trực tiếp năm 2020 tập trung chủ yếu vào việc phân loại các vụ, việc thi hành án có điều kiện, án không có điều kiện thi hành án; kiểm sát việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; việc thi hành án dân sự có liên quan đến những khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo công tác đột phá năm 2020 và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, hành chính.

Trên cơ sở kế hoạch của Viện kiểm sát, đồng chí Trần Quang Hải – Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/4/2019 đến 31/3/2020 và những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo Kế hoạch tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Trưởng đoàn công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Đồng chí Đoàn Hoa – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê mong muốn Đoàn kiểm tra kiểm sát chặt chẽ, chỉ ra những thiếu sót trong công tác nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các đồng chí trong đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Việc kiểm sát trực tiếp nhằm đảm bảo các Bản án, Quyết định dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành một cách nghiêm chỉnh; qua đó đảm bảo lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của công dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thông qua công tác kiểm sát sẽ tổng hợp những vi phạm, tồn tại để kịp thời sửa chữa, chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận.

 Hồ Thị Bích Tâm - VKS Thanh Khê