menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử án hình sự.
Đăng ngày 16-09-2021 13:51

Trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid_19, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử án hình sự là một biện pháp khoa học, đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ.

Việc thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm là một trong những hình thức tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, kỹ năng THQCT, KSXX, kỹ năng xét hỏi, tranh luận... Do vậy, Lãnh đạo Viện KSND quận Hải Châu quán triệt tất cả Kiểm sát viên phải chọn và thực hiện những phiên tòa rút kinh nghiệm đủ, đảm bảo yêu cầu.

Thực tế trong thời gian qua, việc đẩy mạnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đã mang lại hiệu quả cao. Bản thân Kiểm sát viên thực hiện bắt buộc phải chuẩn bị thật tốt mọi vấn đề cần thiết, nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các luận cứ, luận chứng, dự kiến các tình huống có thể phát sinh, dự kiến các nội dung đối đáp, tranh luận với luật sư, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. Như vậy, rõ ràng việc chuẩn bị cho phiên tòa rút kinh nghiệm là rất tốt. Đồng thời, đối với những phiên tòa rút kinh nghiệm thì Lãnh đạo, Kiểm sát viên và cán bộ làm công tác hình sự đều tham dự phiên tòa; xây dựng những mẫu nhận xét, đánh giá để sau phiên tòa tổ chức họp rút kinh nghiệm. Việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trên tinh thần phát huy những mặt đạt được đồng thời thấy được những mặt chưa tốt để đề ra phương án thực hiện tốt hơn.

Tuy nhiên, trong điều kiện toàn thành phố Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid_19 diễn biến phức tạp, bắt buộc phiên tòa phải hạn chế người tham dự. Đứng trước đòi hỏi khó về việc phải phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo chống dịch, vừa phải hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra. Ngày 16.9.2021, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã sáng kiến sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối trực tiếp tại phiên tòa đến Hội trường của đơn vị để tổ chức cho CBCC đơn vị tham dự phiên tòa. Mặt dù, mới thử nghiệm nhưng qua 02 phiên tòa, nhận thấy hiệu quả của biện pháp này rất cao, gần như tham dự trực tiếp tại phiên tòa. Để mang lại hiệu quả cao, khi thực hiện cần phải phối hợp chặt chẽ với tòa án, chuẩn bị đường truyền tốt, nhất là đảm bảo về âm thanh, chất lượng hình ảnh và công tác bảo mật.

Một số hình ảnh về phiên tòa rút kinh nghiệm và việc tham dự trực tuyến của CBCC Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu:

Sau khi phiên tòa kết thúc, đơn vị cũng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm cho Lãnh đạo Viện và toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên. Qua đó, các đồng chí đã có ý kiến đóng góp một cách thẳng thắn trên tinh thần xây dựng từ việc lập, chuẩn bị hồ sơ, đến việc tranh luận, tác phong, thái độ của Kiểm sát viên tại phiên tòa… nhằm rút ra những kết quả tốt để phát huy hơn nữa. Đặc biệt là nhận diện được những hạn chế hoặc những mặc có hiệu quả chưa cao để bản thân Kiểm sát viên khắc phục, nâng cao hơn nữa, đồng thời để CBCC khác của đơn vị rút kinh nghiệm chung.

Với những hiệu quả của phiên tòa rút kinh nghiệm như nêu trên, trong thời gian đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tiếp tục tăng cường thực hiện, mỗi Kiểm sát viên ít nhất hai đến ba phiên tòa./.

 Viết Sĩ - VKSND Q. Hải Châu