menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Quận Sơn Trà tiến hành họp rà soát, phân loại việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong tháng 6/2022
Đăng ngày 24-06-2022 22:17

Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 (viết tắt Thông tư 01 năm 2017) và Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự (BLTTHS) về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện Quy chế phối hợp số 01 ngày 07/01/2022 của Liên ngành quận Sơn Trà trong công tác phối hợp thường xuyên giữa VKSND quận Sơn Trà và Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Ngày 23/6/2022 tại Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà và VKSND quận Sơn Trà đã tiến hành họp rà soát, phân loại việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong tháng 6/2022.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Thông, Viện trưởng VKSND dân quận Sơn Trà, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà và các đồng chí lãnh đạo các đội nghiệp vụ. Tại cuộc họp, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà và VKSND quận Sơn Trà đã thống nhất phương hướng giải quyết các nguồn tin còn lại tính đến ngày 23/6/2022. Về cơ bản, trong tháng 6/2022, Kiểm sát viên và Điều tra viên đã tích cực phối hợp giải quyết được một số lượng lớn tin báo, nhất là một số tin báo khó khăn, phức tạp… đảm bảo tiến độ giải quyết các nguồn tin đúng thời hạn, đúng trình tự theo quy định pháp luật./.

                   Hình ảnh:  toàn cảnh buổi làm việc

Nguyễn Tuấn Thanh Tứ - VKSND quận Sơn Trà