menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Đăng ngày 09-04-2019 14:34
Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Ngay sau khi Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt toàn bộ nội dung và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Ngày 18.4.2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự cho 02 cấp kiểm sát theo chỉ đạo của Vụ 8-Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng. Qua đó lồng ghép phổ biến nội dung của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam đồng thời giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác này.

Qua 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nhận thấy: Luật đã quy định cụ thể, rõ ràng góp phần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý giam, giữ cũng như đảm bảo quyền con người, các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, người bị tạm giam và bảo đảm hiệu quả công tác quản lý giam giữ và phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã quy định đầy đủ, cụ thể hơn về quyền của người đang bị tạm giữ, tạm giam thể hiện rõ quy định của Hiến pháp năm 2013 về việc đề cao quyền con người, quyền công dân trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, 

Tuy nhiên sau 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thấy còn những bất cập chưa khắc phục trong thời gian qua, cụ thể:

Về thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ án 01 ngày trước khi hết hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ… theo quy định tại Điều 13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 là không đảm bảo về thời gian của Cơ quan nhận thống báo. Qua tiếp nhận việc thông báo, kiến nghị của cơ sở giam giữ gửi cho Viện kiểm sát thấy kể từ ngày gửi đến ngày nhận có thời gian là 07 ngày. Việc này lâu nay cán bộ làm tham mưu Nhà tạm giữ, Trại tạm giam thường đôn đốc, trao đổi qua điện thoại mới đảm bảo về thời gian khi chuẩn bị hết lệnh tạm giữ, tạm giam.

Theo Thông tư số 35/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng BCA quy định danh mục các công trình xây dựng nhà tạm giữ có “Buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù”. Nhưng thực tế hiện nay 02 Nhà tạm giữ và Trại tạm giam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có “Buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù”.Vì vậy khi có người đến chờ chấp hành án vẫn phải đưa vào buồng tạm giam.

Điều 16 Luật thi hành Tạm giữ, Tạm giam năm 2015 quy định: “Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có trách nhiệm: … (2). Lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ kèm theo; tổ chức khám sức khỏe…” Ngay khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam cơ sở giam giữ phải tổ chức khám sức khỏe cho người bị tạm giữ, tạm giam để có cơ sở phân loại giam giữ. Nhưng hiện nay tại 02 Nhà tạm giữ Công an quận, huyện không có cán bộ y tế chuyên trách nên chỉ kiểm tra các dấu vết bên ngoài thân thể, không thể xác định được người bị tạm giữ, tạm giam có bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người đồng tính hay chuyển giới để phân loại giam, giữ riêng, và cũng chưa bố trí buồng y tế đối với nhà tạm giữ, khi phải điều trị ốm, bệnh tật.

Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về: Chế độ ăn, ở của người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quy định sử dụng điện, Điều 4 Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định, định mức sử dụng điện là 45kW/h điện và 3m3 nước trên một đầu người nhưng qua công tác kiểm sát trực tiếp tại các buồng tạm giam thấy không có công tơ điện riêng, không có đồng hồ đo nước riêng mà sử dụng điện, nước chung với đơn vị giam, giữ. Vì vậy, khi kiểm sát vấn đề này gặp khó khăn.

Điểm a, Khoản 1 Điều 14 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về cơ cấu tổ chức nhà tạm giữ phải có buồng kỷ luật để kỷ luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam nhưng đến nay 02 Nhà tạm giữ vẫn chưa có buồng kỷ luật.