menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Tiến hành kiểm sát trực tiếp 06 tháng cuối năm 2020 tại Nhà tạm giữ Công an quận
Đăng ngày 25-11-2020 10:10

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-VKS ngày 04/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng cuối năm 2020 tại Nhà tạm giữ Công an quận Liên Chiểu.

Được sự phân công của Viện trưởng, ngày 23/11/2020, Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Văn Giang - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Nhà tạm giữ báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác giam, giữ, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ. Đoàn kiểm sát tiến hành nghiên cứu toàn bộ sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật và những nơi khác có liên quan; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại Nhà tạm giữ.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Nhà tạm giữ - Công an quận Liên Chiểu 

Qua kiểm sát nhận thấy, Nhà tạm giữ đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số thiếu sót.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã công bố dự thảo kết luận và dự thảo kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ - Công an quận Liên Chiểu kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam.                        

                                                                    Thu Hiền – VKS Liên Chiểu