menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản
Đăng ngày 27-11-2020 10:41

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/11/2020, Cục THADS thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án. VKSND thành phố Đà Nẵng đã phân công Kiểm sát viên để tham gia kiểm sát hoạt động của Hội đồng tiêu hủy vật chứng.

Vật chứng trước khi tiến hành tiêu hủy

Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy các vật chứng, tài sản theo các Quyết định thi hành án số 01, 02, 04/QĐ-CTHADS ngày 01/10/2020, các Quyết định số 13, 16, 19, 21, 26, 27/QĐ-CTHADS ngày 07/10/2020 và các Quyết định số 33, 34/QĐ-CTHADS ngày 10/11/2020 của Cục THADS thành phố Đà Nẵng.  

Kiểm tra, đối chiếu các vật chứng được đưa ra tiêu hủy

Vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định đã được Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ số vật chứng đều đúng về số lượng cũng như chủng loại tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Cục THADS thành phố Đà Nẵng. Vật chứng được tiêu hủy bằng cách: Đối với các loại tang vật bằng kim loại, sắt không còn sử dụng tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn. Đối với tang vật là ma túy tiêu hủy bằng cách hòa ma túy vào xô nước và dội nước xuống bồn cầu.

Trước sự chứng kiến của đại diện VKSND thành phố Đà Nẵng, các thành viên Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiêu hủy toàn bộ số vật chứng đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật, quá trình tiêu hủy đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường./.

Ngọc Vi – Phòng 8