menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu – Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021
Đăng ngày 15-01-2021 12:48

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Sáng ngày 13/01/2021, Lãnh đạo Viện phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Đường – Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu; đồng chí Phạm Ái Linh – Chi ủy viên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND quận Liên Chiểu; cùng toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021; Hội nghị cũng thảo luận, góp ý các vấn đề trong công tác nghiệp vụ cũng như các vấn đề trong đời sống sinh hoạt trong đơn vị.

Đ/c Lê Đường báo cáo kết quả công tác năm 2020

Đ/c Phạm Ái Linh báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Trong năm 2020, công chức và người lao động VKSND quận Liên Chiểu đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 đã đề ra.

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 bằng phương thức bỏ phiếu kín, gồm 03 đồng chí: Võ Quang Tiến, Nguyễn Đức Thắng, Dương Thị Phương Dung.

Đ/c Võ Quang Tiến phát biểu, góp ý

Sau buổi làm việc nghiêm túc và nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể công chức, người lao động tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đường đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể công chức và người lao động đơn vị; kỳ vọng trong năm tới, tập thể công chức và người lao động đơn vị sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 đề ra.

Phạm Ái Linh – VKSND quận Liên Chiểu