menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản
Đăng ngày 15-01-2021 13:20

Sáng ngày 14/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản theo Quyết định về việc cưỡng chế, kê biên tài sản số 15 ngày 07/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định thi hành án số 1335/QĐ-CCTHADS ngày 16/7/2019 và Quyết định thi hành án số 343/QĐ-CCTHADS ngày 26/11/2019 của Cơ quan Thi hành án dân sự quận Hải Châu có nội dung buộc: Công ty Cổ phần xây dựng Cầu đường 19 (Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng) phải trả án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm số tiền 98.688.439 đồng và trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng số tiền 3.334.421.963 đồng. Tài sản thế chấp là xe ô tô BKS 43K-7585 nhãn hiệu FORD-GĐK và một số tài sản khác.

Trong quá trình thi hành án, Công ty Cổ phần xây dựng Cầu đường 19 không có khả năng trả được nợ. Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu nhiều lần động viên, thuyết phục tạo điều kiện và giải thích rõ các quy định của pháp luật cho Công ty Cổ phần xây dựng Cầu đường 19 tự xử lý tài sản thực hiện nghĩa vụ thi hành án nhưng Công ty không chịu hợp tác. Đến ngày 07/10/2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu đã ra Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 15 về việc kê biên, xử lý tài sản.

Hội đồng cưỡng chế

Ngày 14/01/2021, Chi cục thi hành án dân sự quận Hải Châu phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế, kê biên và niêm phong tài sản, đảm bảo thi hành bản án theo quy định. Việc cưỡng chế được tiến hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

Thanh Vân  – VKSND quận Hải Châu