menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ: Tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021
Đăng ngày 25-01-2021 03:37

Chiều ngày 20/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Đồng chí Lê Tiến,  Kiểm sát viên VKSND tối cao, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ngô Thọ Nam, Phó viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng; các đ/c đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng tham mưu thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng; cùng tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của VKSND quận Cẩm Lệ.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Cẩm Lệ thông qua báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị. Theo đó, trong năm 2020, VKSND quận Cẩm Lệ luôn đề cao trách nhiệm của viện trưởng cũng như tập thể lãnh đạo viện trong từng khâu công tác, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời đôn đốc, theo dõi Kiểm sát viên (KSV) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao vai trò, bản lĩnh của KSV trong từng vụ án, tuân thủ chặt chẽ các quy định tố tụng nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật để ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm; kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn, quy chế, thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát cấp trên đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiêp vụ; thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Viện trưởng khai mạc hội nghị và báo cáo tóm tắt kết quả công tác

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ, sự phối hợp trong công tác của các cơ quan tư pháp, cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể đơn vị, trong năm qua VKSND quận Cẩm Lệ đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả năm 2020 tập thể VKSND quận Cẩm Lệ và 01 cá nhân được VKSND tối cao tặng bằng khen; được VKSND thành phố công nhận Đơn vị lao động tiên tiến và công nhận 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Đồng chí Chu Thị Mai Phương, phó Viện trưởng VKSND quận Cẩm Lệ thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021

Năm công tác 2021, VKSND quận Cẩm Lệ tiếp tục thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Trong đó, chú trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Cẩm Lệ và Nghị quyết Đại hội Chi bộ VKSND quận Cẩm Lệ lần thứ IV. Triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tham mưu VKSND cấp trên sắp xếp kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Lê Tiến Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng biểu dương thành tích của tập thể VKSND quận Cẩm Lệ đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị, trong năm 2021, đơn vị phải phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong năm 2020, đẩy mạnh công tác xây dựng ngành, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mọi khâu công tác, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung của Hướng dẫn số 04 của Ban nội chính Trung ương hướng dẫn Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành không chỉ Viện trưởng mà cả người đứng đầu trong các khâu công tác. Xác định cụ thể và gắn trách nhiệm của tập thể lãnh đạo trong thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, tăng cường hơn nữa trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Chú trọng tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu của Ngành về nhiệm vụ công tác kiểm sát trong giai đoạn hiện nay; Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm có lỗi chủ quan của VKS. Chủ trì phối hợp với cơ quan điều tra, TAND cùng cấp thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 01 ngày 01/6/2020 về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; Nâng cao chất lượng, số lượng các kháng nghị, kiến nghị, chủ động tổng hợp những vi phạm, thiếu sót của các ngành hữu quan trong công tác quản lý, ban hành kiến nghị đề ra giải pháp khắc phục. Đồng chí đánh giá cao khi đơn vị chọn khâu công tác này là công tác đột phá trong năm 2021; đồng chí cũng nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, khai thác tốt tài khoản thư viện pháp luật, phối hợp với CQĐT, TAND thực hiện việc ghi âm, ghi hình, phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự.

Đại diện lãnh đạo và các đồng chí nhận các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Viện trưởng VKSND quận Cẩm Lệ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố và các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị. Trong năm 2021, đơn vị quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng, thực hiện tốt hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên, bám sát từng chỉ tiêu thi đua, những quy định của pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

                                                                                               Lê Vũ- VKS Q. Cẩm Lệ