menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố tham gia ký kết Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng Phần mềm trao đổi, tra cứu thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
Đăng ngày 09-04-2021 09:55

Sáng ngày 06/4/2021, tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở Tư pháp thành phố đã chủ trì, tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng Phần mềm trao đổi, tra cứu thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố và Cục thi hành án dân sự thành phố. Đại diện Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng.

Đại diện Lãnh đạo các Cơ quan liên Ngành ký kết Quy chế phối hợp

Bên cạnh những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm; hình thức, phương thức phối hợp, Quy chế cũng quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm phối hợp của các Cơ quan liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố.

Lễ ký kết Quy chế đã đánh dấu những bước tiến mới trong quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố và Cục thi hành án dân sự thành phố, tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm thực hiện tốt và hiệu quả Phần mềm trao đổi, tra cứu thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phục vụ công tác quản lý nhân sự của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và hỗ trợ tích cực cho hoạt động tố tụng hình sự trong thời gian đến./.

Nguyễn Thanh Thủy - VPTH