menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai công tác năm 2022
Đăng ngày 20-01-2022 10:22

Vừa qua, Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành họp đơn vị, triển khai công tác năm 2022.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Trưởng phòng đã đánh giá sơ bộ những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; công tác kiểm sát việc thi hành án dân sự, hành chính trong năm 2021. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhưng tập thể Phòng 8 luôn đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ được giao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Phòng 8 vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện văn hóa công sở” và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phát huy dân chủ, trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Đại diện Phòng 8 nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện văn hóa công sở”

Đại diện Phòng 8 nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phát huy dân chủ, trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Phòng 8 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác của Ngành giao; phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao và VKSNDTP Đà Nẵng phát động; với yêu cầu kết quả thi đua phản ánh thực chất, đảm bảo công bằng, phát huy tính tích cực, làm động lực cho quá trình rèn luyện, phấn đấu của toàn thể công chức trong đơn vị, phấn đấu năm 2022, đơn vị được tặng Tập thể Phòng đạt “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 10% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Diệu Ánh – P8