menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện KSND quận Sơn Trà tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ tạm giam năm 2022 tại nhà tạm giữ
Đăng ngày 26-11-2022 03:11

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 23.11.2022, Viện KSND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà kỳ năm 2022 theo Quyết định số 490/QĐ-VKS ngày 17/11/2022 của Viện trưởng Viện KSND quận Sơn Trà.

 Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Thái Hồng Sơn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ tạm giữ, tạm giam, đồng thời trực tiếp kiểm sát từng buồng giam, giữ, kiểm danh, kiểm diện để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.

Theo kế hoạch, thời gian kiểm sát là 03 ngày kể từ ngày 23/11/2022 đến 25/11/2022. Sau khi kết thúc việc kiểm sát, Đoàn kiểm sát sẽ dự thảo và ban hành kết luận, kiến nghị (nếu có) đối với Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà.

 Đ/c Thái Hồng Sơn công bố QĐ KSTT

Ảnh 2: Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà báo cáo kết quả thực hiện công tác tạm giữ tạm giam trong năm 2022.

      Hồng Sơn -  Viện KSND quận Sơn Trà