menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam quý I năm 2023 tại Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà
Đăng ngày 20-03-2023 14:45

Ngày 17/3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự quý I năm 2023 tại Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 27/02/2023, VKSND quận Sơn Trà đã tiến hành trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà quý I theo Quyết định số 14/QĐ-VKS ngày 22/02/2023 của Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà và qua thực hiện công tác trực tiếp kiểm sát đã ban hành kết luận và công bố theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

.

Hình ảnh: Đồng chí Thái Hồng Sơn, Phó Viện trưởng công bố Kết luận

Theo Kết luận trực tiếp kiểm sát công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà  trong thời điểm từ 20/11/2022 đến 20/02/2023, VKSND quận Sơn Trà nhận thấy trong công tác tạm giữ, tạm giam đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và đồng thời cũng chỉ ra  những tồn tại, thiếu sót để Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà khắc phục.

Đồng chí Võ Ngọc Toản, Phó Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung qua trực tiếp kiểm sát đã chỉ ra; chỉ đạo đơn vị kịp thời khắc phục vi phạm để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực hiện đúng theo quy định pháp luật.    

                                                                                                       ​Hoàng Đạt – VKSND quận Sơn Trà