menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi nói chuyện thời sự  trong nước và quốc tế
Đăng ngày 25-03-2022 03:37

Sáng ngày 23/3/2022, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi nói chuyện thời sự  trong nước và quốc tế tới toàn thể các đảng viên, công chức và người lao động thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đến dự buổi nói chuyện có Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Báo cáo viên Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, báo cáo viên khái quát tình hình thời sự nổi bật trong nước và thế giới 

Tại buổi nói chuyện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã cung cấp cho các đảng viên một cái nhìn khái quát về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trong đó đi sâu phân tích để các đảng viên hiểu rõ hơn tình hình biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đặc biệt là tình hình của Ucraina đang trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Đồng thời, tại buổi nói chuyện thời sự, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng nêu rõ những ảnh hưởng của tình hình thế giới đối với vấn đề an ninh, chính trị, xã hội của nước ta. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về tình hình Ucraina

Với cách nói chuyện có tầm khái quát cao, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã cung cấp cho các đảng viên hiểu rõ hơn về tình hình troNG nước và  thế giới nói chung và những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trong khu vực cũng như toàn cầu; qua đó giúp các đảng viên giữ vững quan điểm, lập trường để làm tốt hơn các nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác.

Buổi nói chuyện được truyền hình trực tuyến cho các đảng viên, công chức hai cấp Kiểm sát tham dự.

Toàn cảnh buổi nói chuyện

VH