menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi đoàn VKSND thành phố tham gia Hội nghị triển khai hai chuyên đề liên quan đến tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2022
Đăng ngày 16-12-2022 07:53

Ban chấp hành Chi đoàn VKSND thành phố tham gia Hội nghị triển khai hai chuyên đề liên quan đến tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ VIII của Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ VIII và Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai về chuyển đổi số trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thời gian qua và một số định hướng thời gian đến; tăng cường vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáng ngày 26.11.2022, tại hội trường tầng 4, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng (Số 47 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Ban chấp hành Chi đoàn VKSND thành phố tham gia Hội nghị triển khai hai chuyên đề Công tác triển khai chuyển đổi số trong thanh niên thanh niên Đà Nẵng thời gian qua và một số định hướng thời gian đến và giới thiệu bài viết: “Muốn Đảng mạnh phải giữ gìn và phát huy vốn liếng của Đảng” và chia sẻ một số kinh nghiệm để có 1 tác phẩm hay về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Hình ảnh hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn được trang bị thêm kiến thức về nghiệp vụ công tác Đoàn. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đoàn và hoạt động công tác đoàn ở cơ sở. Đồng thời, được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về tăng cường vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

                                                                                      Hình ảnh hội nghị

                                                                     Như Quỳnh –Phòng 1