menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG NĂM 2013
Đăng ngày 27-12-2013 16:17
Thực hiện công văn số 38/CV-HLGĐN, ngày 05/11/2013 của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng, Chi Hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác năm 2013 của Chi hội như sau:

   HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CHI HỘI LUẬT GIA VKSND                   Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc   

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   

Số:  10   /LGVKS

                                                                             Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG    HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA CHI HỘI LUẬT GIA                                                                     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

 

 

Thực hiện công văn số 38/CV-HLGĐN, ngày 05/11/2013 của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng, Chi Hội luật gia  Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác  năm 2013 của Chi hội như sau:

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình chung

VKSND thành phố Đà Nẵng là đơn vị có chức năng: thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có 11 Phòng trực thuộc với biên chế 70 cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng,  trong đó có 28 Hội viên Hội luật gia công tác ở tất cả các Phòng nghiệp vụ khác nhau.

Trong năm 2013, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến nay có 28 hội viên, trong đó: 28/28 hội viên là đảng viên, 01 đồng chí là Thường vụ Hội luật gia thành phố, 02/02 Lãnh đạo Viện, 19/20 Trưởng Phó phòng , 05/06 Đảng ủy viên, 4/5 Bí thư Chi bộ, 4/5 Thạc sỹ ( trong đó có 01 đồng chí đang làm Nghiên cứu sinh), còn lại đều là Kiểm sát viên,  do đó, lực lượng Hội viên Chi hội luật gia là lực lượng nòng cốt của cơ quan VKSND thành phố Đà Nẵng, mọi hoạt động tại cơ quan cũng như ở nơi cư trú đều được các hội viên thực hiện nghiêm túc, và gương mẫu.

Toàn thể hội viên của Chi hội luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, đến nay không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý. Trong năm 2013, có 02 hội viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

2. Đóng góp xây dựng pháp luật, hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

 Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, trong đó có 01 buổi góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Đất đai, Luật Luật sư, Bộ luật tố tụng hình sự… với số lượng hội viên tham gia góp ý ngày càng nhiều…, nhiều hội viên đã viết bài về trao đổi, xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành  và tuyên truyền về hoạt động Kiểm sát  gửi các báo, tạp chí Kiểm sát, tạp chí Cảnh sát nhân dân và các trang thông tin điện tử của Ngành, tiêu biểu như các luật gia Nguyễn Văn Hưng, Thái Văn Đoàn, Lê Ra, Trần Hoài Nam,… Nhân ngày 9/11/2013, Hội luật gia đã phối hợp với Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật  nước CHXHCN Việt Nam trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố với chủ đề: “ Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng  gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”

 Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia góp ý các  dự thảo văn bản nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành KSND, các Quy chế phối hợp liên ngành ở địa phương.

Nhìn chung, các ý kiến đóng góp của  các hội viên Chi hội đều thiết thực, góp phần xây dựng pháp luật mang tính khả thi cao, các ý kiến đóng góp được Thủ trưởng cơ quan ghi nhận, đánh giá cao.

3. Hoạt động  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Các hội viên là Kiểm sát viên  được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…đã thông qua cáo trạng, bản luận tội của Kiểm sát viên tại các phiên toà đã chủ động tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân về pháp luật, chủ trương xây dựng thành phố Đà Nẵng “Năm không”, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng xây dựng một chuyên mục của Chi hội luật ra trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng, đồng thời thông qua trang tin này để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các hoạt động của Hội luật gia, nhiều Hội viên đã tích cực viết tin, bài tuyên truyền giáo dục pháp luật, trong đó có 02 đồng chí được Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận là tuyên truyền viên pháp luật: Thái Văn Đoàn, Nguyễn Văn Hưng.

4. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Toàn bộ các hội viên  trong Chi hội là Đảng viên (28/28 hội viên), trong đó nhiều Hội viên giữ cương vị Lãnh đạo chủ chốt như: Viện trưởng, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phó phòng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ… Do đó với tư cách là đảng viên, cán bộ chủ chốt của cơ quan VKSND thành phố và các Phòng nghiệp vụ, các Hội viên đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các hoạt động phong trào ở địa phương, góp phần chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong năm 2013, các Hội viên thuộc Chi hội là đều là Kiểm sát viên (28/28 hội viên), đã phát huy vai trò tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát  điều tra, kiểm sát xét xử và thi hành án hình sự, kiểm sát xét xử dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát giải quyết đơn như: các Hội viên Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, Phòng 5, Phòng 10, Phòng 12.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng ban hành kháng nghị, kiến nghị những vi phạm pháp luật của các cơ quan tố tụng và các cơ quan hữu quan, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trong công tác kiểm tra, giám sát trại giam Hòa Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù ( các Hội viên Phòng 4).

5. Về  công tác củng cố  Hội và phát triển hội viên

Sau Đại hội Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng lần thứ 3 nhiệm kỳ 2012 – 2015, Ban chấp hành Chi hội đã họp phân công trách nhiệm công việc cụ thể từng thành viên, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chi hội trưởng phụ trách chung, phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật và phát triển hội viên; đồng chí Ngô Văn Hùng, chi hội phó phụ trách công tác xây dựng pháp luật; đồng chí Nguyễn Thị Như Phương phụ trách công tác Văn phòng- tài chính.

6. Công tác thi đua khen thưởng

Ban chấp hành Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Thường vụ Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013 như sau:

1.Tặng bằng khen cho Tập thể Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng;

2.Tặng  bằng khen cho đồng chí Phan Trường Sơn, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng;

3.Tặng giấy khen cho đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó bí thư Đảng uỷ, Chi hội trưởng Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

 Trong năm 2014, Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

         1. Các hội viên làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của VKSND thành phố Đà Nẵng trong sự nghiệp cải cách tư pháp thông qua hình thức viết tin bài  để đăng trên các Tạp chí, báo, trang thông tin  điện tử của Ngành, của địa phương và của VKSND thành phố Đà Nẵng.

        2. Tham gia góp ý xây dựng các  dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung khi được Hội luật gia và Thủ trưởng đơn vị giao thông qua các hình thức như: góp ý tại các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo, hoặc Chi hội trực tiếp tổ chức cho các thành viên Hội viên góp ý.

       3. Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu  mỗi hội viên là một Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đồng thời thực hiện vai trò của người hội viên Hội luật gia Việt Nam trong khu vực dân cư đang sinh sống.

     4. Phát triển thêm từ 02-05 Hội viên mới cho Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng.

 

      Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2013 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng, kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Thành hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan  và các Hội viên để Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014./.

 

 

Nơi nhận                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH

- Thường vụ Hội LG TP ( Báo cáo)                                           CHI HỘI TRƯỞNG                            

- Đ/c Sơn- VT(nt);

- Đ/c Linh- BTĐU (nt);

- Văn phòng ĐU(nt)

- Các Hội viên(nt)

- Lưu

 

 

                                                                                               Nguyễn Văn Hưng