menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội Cựu chiến binhVKSND thành phố Đà Nẵng với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019
Đăng ngày 22-09-2019 02:37

Hội Cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (Hội CCB) được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2008 với 14 đồng chí, trong 05 năm qua đã chuyển sinh hoạt cho 08 đồng chí về địa phương sinh hoạt do nghỉ hưu theo chế độ. Đến nay, Hội CCB còn lại 06 đồng chí, trong đó có 04 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 04. Hội viên của Hội CCB đều là Đảng viên.

          Trong 05 năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy VKSND thành phố, Ban Thường vụ Hội Cựu biến binh Khối Các cơ quan thành phố, Hội CCB đã đi đầu, gương mẫu trong việc học tập, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, trong các phong trào thi đua. 100%  hội viên quán triệt sâu sắc các Nghị quyết TW khóa XI, Khóa XII của Ban Chấp hành TW,  đặc biệt là Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng, nhận diện đầy đủ 27 biểu hiện của “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa” mà Nghị quyết TW 4 đã đề ra để soi rọi lại bản thân và tự răn đe, hoàn thiện bản thân; Hội viên được quán triệt và thực hiện Chỉ thị 29 về “ thực hiện 5 xây, ba chống” của Thành ủy Đà Nẵng, gương mẫu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100%  hội viên đều có bản đăng ký thực hiện Nghị quyết và  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các hội viên đều làm bản thu hoạch vào cuối tổng kết hàng năm theo chương trình của Đảng ủy đã đề ra từ đầu năm.

Đồng chí Chủ tịch Hội được Đảng ủy VKSND thành phố đã cử tham gia vào các Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Thành ủy, tham gia làm thành viên Bộ phận giúp việc Đảng ủy VKSND thành phố về tiếp tục đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…; đồng chí Phó Chủ tịch Hội hiện là Chủ tịch Chi Hội luật gia VKSND thành phố.

100% hội viên hàng năm đều hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sơ, thi đua ngành. Không có hội viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan đơn vị phải xử kỷ luật. 100% Hội viên thực hiện tốt Luật an toàn giao thông, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; 100% gia đình hội viên chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của cơ quan,  đơn vị, thực hiện tốt nghĩa vụ với địa phương nơi cư trú;

Hằng năm, nhân dịp Tết âm lịch và ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên tổ chức thắp hương Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan phụng dưỡng tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và thắp hương các gia đình liệt sỹ có con đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; Ủng hộ các Quỹ Phòng chống thiên tai, Đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo do các cấp phát động, quỹ xóa “nhà nghèo, nhà tạm” với số tiền gần 20 triệu đồng.

Nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12 hàng năm Lãnh đạo Viện tổ chức gặp mặt hội viên CCB với sự tham giai của Đảng ủy, Đoàn viên thanh niên, các Trưởng phòng để tổ chức ôn lại truyền thống vẽ vang của Quân đội, truyền thống anh hùng của dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu biết hơn về truyền thống và bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, ra sức học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp ngày Thương binh – Liệt sỹ ( 27/7/2018), Hội Cựu chiến binh phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức hành trình “Tìm về các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ..

 Nhìn chung, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy VKSND thành phố, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội CCB Khối các cơ quan thành phố, Hội CCB phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí cao, luôn giữ vững và phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu trong chấp hành các Nghị quyết, Chị thị của Đảng, của Hội CCB cấp trên. Các hội viên hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được cơ quan giao, không có hội viên nào vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, vi phạm phẩm chất, đạo đức đến mức phải xử lý kỷ luật.        

 Để tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, Ban chấp hành Hội CCBVKSND thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những năm 2019-2023: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo tất cả hội viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Hội CCB cấp trên nhằm nâng cao nhận thức cho từng hội viên. Vận động hội viên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan; Đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy và chính quyền để xứng đáng với truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ".

                                                                                                                                                                             Thái Duy Khanh- Hội CCB