menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân
Đăng ngày 09-11-2021 04:48

Ngày 12/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-VKSTC về tổ chức Ngày pháp luật năm 2021 trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân; trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021.

Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 đa dạng về chủ để và khẩu hiệu tuyên truyền như:

- Tăng cường truyền thống, chính sách pháp luật để tạo sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật của nhân dân.

- Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong ngành kiểm sát nhân dân.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí, tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng  hành cùng người dân.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid – 19 và phát triển kinh tế - xã hội.

- Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, kiểm sát viên tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Riêng chủ đề của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021 là: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

- Cán bộ, công chức, người lao động thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả.

Ngoài những khẩu hiệu gợi ý trên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị để tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021 đạt hiệu quả thiết thực.

Thời gian cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021. Hình thức tuyên truyền chủ yếu tập trung từ các phương tiện thông tin đại chúng (trang tin điện tử, mạng xã hội face book, zalo…), treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm… đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid - 19.

Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng, trang tin nội bộ tổ chức treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021.

Ngày pháp luật Việt Nam đã và đang tuyên truyền sâu rộng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về ý nghĩa, vai trò của Ngày pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao đời sống pháp lý, để Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 thực sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Ngô Văn Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng