menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - VKS tham gia phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Đăng ngày 18-09-2020 01:47

VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số: 299/QĐ-VKSTC về quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án có hiệu lực từ ngày 03/9/2020.

Theo đó, đối tượng được kiểm sát có tòa án, thẩm phán, thư ký tòa án, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong quá trình tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở đó, VKSND huyện Hòa Vang đã phối hợp với TAND huyện Hòa Vang, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Hòa Vang mở phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lê Duy Hóa (SN 1988) và Hoàng Duy Tân (SN 1998).

Tại phiên họp, đại diện VKSND huyện Hòa Vang đã phát biểu quan điểm, ý kiến về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 02 trường hợp trên. TAND huyện Hòa Vang đã ban hành quyết định ADBPXLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với mức thời gian như  đại diện VKSND huyện Hòa Vang đề nghị.

Lê Anh Pha – VKSND huyện Hòa Vang