menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ quý III năm 2020
Đăng ngày 18-09-2020 05:08

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Đoàn kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang do đồng chí Trần Minh Quang – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hòa Vang theo Quyết định số: 363/QĐ-VKS và Kế hoạch số: 364/KH-VKS ngày 04/9/2020 của VKSND huyện Hòa Vang.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm của VKSND huyện Hòa Vang trực tiếp nghe lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Hòa Vang báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù trong quý III năm 2020. Qua kiểm sát trực tiếp hồ sơ, sổ sách tài liệu liên quan và việc thực hiện các chế độ như thăm gặp, gửi nhận quà, khám chữa bệnh, chế độ ăn mặc…, Viện KSND huyện Hòa Vang nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Hòa Vang cơ bản đã lập đầy đủ hồ sơ và cập nhật kịp thời các loại sổ sách theo dõi; thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đã chỉ ra một số tồn tại về cơ sở vật chất của Nhà tạm giữ để qua đó, cơ quan các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn trong việc đảm bảo cơ sở vật chất để đảm bảo công tác giam giữ người vi phạm pháp luật. Đồng thời Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị nhà tạm giữ Công an huyện tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian qua để đảm bảo công tác tạm giữ tạm giam trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Anh Pha – VKSND huyện Hòa Vang