menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Đối chiếu, phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong tháng 9 năm 2020
Đăng ngày 18-09-2020 01:55

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2018 ngày 24/8/2018 của Liên ngành, về việc họp đối chiếu tin báo hàng tháng, sáng ngày 15/9/2020, tại trụ sở Cơ quan Công an quận Sơn Trà, lãnh đạo hai đơn vị Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà và Cơ quan CSĐT công an quận Sơn Trà đã tiến hành họp tiến hành họp rà soát, phân loại việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm từ ngày 15/8/2020 - 14/9/2020.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai đơn vị đã đối chiếu số tin báo đã tiếp nhận, giải quyết, số còn lại chưa giải quyết, nguyên nhân, trách nhiệm và khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ. Kết thúc buổi làm việc có biên bản và ký xác nhận của Lãnh đạo hai đơn vị.

Toàn cảnh cuộc họp

          Về số liệu: Từ ngày 15/8/2020-14/9/2020:

          - Tổng số tố giác, tin báo tội phạm thụ lý trong tháng: 41 tin, trong đó:

          + Số tin cũ: 25 tin;

          + Số tin mới tiếp nhận: 16 tin (Trong đó: Cơ quan CSĐT tiếp nhận 16 tin).

          - Giải quyết: 24 tin cụ thể:

          + Khởi tố vụ án hình sự: 16 tin;

          + Không khởi tố: 05 tin;

          + TĐC: 03 tin.

          Còn đang giải quyết: 17 tin (tin quá hạn: 0).

          Từ ngày 01/12/2019-14/9/2020: Tổng thụ lý: 183 tin. Giải quyết 166 tin (đạt 90%)

Ngoài việc đối chiếu số liệu tin báo đã tiếp nhận, giải quyết, số còn lại chưa giải quyết, cuộc họp đã đạt đánh giá được một số kết quả quan trọng:

* Kết quả đạt được: Về cơ bản, trong tháng 9/2020, Kiểm sát viên và Điều tra viên đã tích cực phối hợp giải quyết được một số lượng lớn tin báo, nhất là một số tin báo có nhiều khó khăn, vướng mắc. Từ đó đảm bảo được chỉ tiêu giải quyết tin báo (90%).

* Các khó khăn vướng mắc: Vẫn còn các vi phạm trong quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin của Cơ quan CSĐT như: Công an phường chậm chuyển nguồn tin đến Cơ quan CSĐT; Cơ quan CSĐT chậm ra quyết định phân công và thông báo cho Viện Kiểm sát; Cơ quan CSĐT chậm ra Quyết định trưng cầu giám định; các văn bản tố tụng chưa ghi chép đầy đủ nội dung… Tại cuộc họp, lãnh đạo VKSND quận Sơn Trà đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà nghiêm túc khắc phục và chấm dứt các thiếu sót, vi phạm trên.

                                                          Hoàng Đạt – Đức Hữu, VKSND quận Sơn Trà