menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Cục thi hành án dân sự quận
Đăng ngày 19-09-2020 15:50

Căn cứ các Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng của Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà. Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17/9/2020 Chi Cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của các Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật tại Kho vật chứng của Cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm: Chấp hành viên Chi Cục Thi hành án là Chủ tịch Hội đồng; Đại diện Phòng tài chính UBND quận Sơn Trà là thành viên. Có sự tham gia của Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng.

Hội đồng kiểm kê vật chứng chuẩn bị tiêu hủy

Vật chứng được đưa ra tiêu huỷ gồm: 02 bộ bài tây; 01 con dao Thái Lan và 15 gói ma túy được niêm phong hoàn lại sau giám định cùng các dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Vật chứng trước khi tiến hành tiêu hủy

Sau khi tiến hành kiểm tra vật chứng, mở niêm phong, đối chiếu, so sánh với biên bản giao nhận vật chứng, bản án, quyết định của Tòa án, Hội đồng tiêu hủy đã thống nhất hình thức tiêu hủy như: Đốt cháy hoàn toàn đối với những vật chứng là 02 bộ bài tây; Đối với vật chứng là 01 con dao Thái Lan thì đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn; còn đối với vật chứng là ma túy thì tiêu hủy bằng cách hòa ma túy vào xô nước và dội nước xuống bồn vệ sinh.

Qua kiểm sát, nhận thấy quá trình tiêu hủy vật chứng được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

                                Cù Anh - VKSND quận Sơn Trà