menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh tra - Khiếu tố tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến
Đăng ngày 28-09-2021 01:48

Chiều ngày 22/9/2021, Thanh tra - khiếu tố, VKSND thành phố Đà Nẵng đã tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu Quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thanh tra thành phố tổ chức .

Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của các cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Văn phòng Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ, Ban tuyên giáo Thành uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Quận, Huyện uỷ, Công an thành phố, Toà án nhân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố; Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố và Ban Tiếp công dân thành phố.

Đồng chí Trần Văn Dụ - Thanh tra viên, Thanh tra thành phố trình bày một số nội dung tập huấn

Trong thời gian 01 buổi, đồng chí Trần Văn Dụ - Thanh tra viên, Thanh tra thành phố đã trình bày một số nội dung cơ bản như: Hướng dẫn phân hệ tiếp công dân (tiếp công dân thường xuyên; tiếp công dân định kỳ; tiếp công dân đột xuất); phân hệ xử lý đơn, giải quyết đơn (xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết) và tra cứu, theo dõi, giám sát (tra cứu đơn; theo dõi kết quả giải quyết đơn; thống kê báo cáo).

Qua buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ, chuyên gia truyền đạt, hướng dẫn thực hành cơ sở dữ liệu quản lý cũng như trao đổi kinh nghiệm, giải đáp các vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho công tác quản trị, khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm tại các cơ quan, đơn vị hiệu quả hơn.

Lê Thị Minh Phương, Thanh tra - Khiếu tố