menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà
Đăng ngày 16-08-2022 15:25

Vào chiều ngày 11/8/2022, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với tập thể VKSND quận Sơn Trà. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Tường Tâm, Phó Chánh văn phòng VKSND thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc đống chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố cho biết nội dung chủ yếu của buổi làm việc là để Viện trưởng VKSND thành phố nắm bắt kết quả công tác của đơn vị, những khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của công chức và người lao động tại VKSND quận Sơn Trà. Đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố đề nghị đơn vị báo cáo tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, về công tác cán bộ, xem lại việc ký hợp đồng, hoàn cảnh, mức sống, chính sách hỗ trợ đối với nhân viên diện Nghị định 161 của Chính phủ. Trình độ của công chức về đáp ứng tiêu chuẩn công việc, tiêu chuẩn sức khỏe và các điều kiện khác. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của VKSND cấp trên đã đáp ứng như thế nào so với nhu cầu của đơn vị. Việc phân công, phân nhiệm đối với công chức tại đơn vị và  kiến nghị, đề xuất với Ngành cấp trên về công tác cán bộ.

Thứ hai, trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cần nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu như án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, án hủy để điều tra, truy tố, xét xử lại. Nếu có những trường hợp này, cần phải họp, phân tích, đánh giá để làm rõ trách nhiệm của Kiểm sát viên trong từng vụ việc cụ thể.

Thứ ba, công tác tài chính, kế toán có thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của pháp luật, của Ngành hay không. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, tăng thu nhập cho công chức và người lao động trong đơn vị.

Thứ tư, mối quan hệ phối, kết hợpvới các cơ quan liên quan, và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Thông, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà báo cáo tại buổi làm việc

Thay mặt tập thể VKSND quận Sơn Trà, đồng chí Nguyễn Đức Thông, Viện trưởng đã báo cáo cụ thể các nội dung theo yêu cầu với đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố.Theo đó, trong công tác cán bộ, đơn vị đã thực hiện việc phân công, phân nhiệm một cách dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng năng lực, sở trường của mỗi công chức. Đồng thời, trong quá trình thực hiện đã có sự thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi về công tác cán bộ. Lực lượng công chức tại đơn vị đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ, sức khỏe và các điều kiện khác về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cụ thể. Đơn vị cũng đã tạo mọi điều kiện cho công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng do Viện Kiểm sát cấp trên tổ chức. Bên cạnh đó, đơn vị cũng rất coi trọng coong tác tự đào tạo, tự bồi dưỡng thông qua nhiều hình thức khác nhau. Về diện hợp đồng theo Nghị định 161 của Chính phủ, hiện nay đơn vị có 03 trường hợp. Ngoài chế độ, chính sách theo quy định, trên tinh thần đoàn kết, chia sẽ lẫn nhau, hàng tháng đơn vị cũng đã trích một khoản kinh phí hỗ trợ thêm cho 03 trường hợp này. Ccá chế độ thưởng, ngày lễ, tết đều có sự cân nhắc, điều chỉnh để các trường hợp này được hưởng như công chức khác trong đơn vị.

Hình ảnh: Kiểm sát viên VKSND quận Sơn Trà phát biểu tịa buổi làm việc

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đến nay, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt đa số các chỉ tiêu theo quy định của Ngành. Một số chỉ tiêu của cả năm công tác 2022 thì đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới. Trong kỳ, đơn vị có 01 vụ án bị Tòa án cấp cao hủy để điều tra, xét xử lại. Đây là vụ án đang có nhiều quan điểm khác nhau giữa tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đến nay, TAND quận Sơn Trà vẫn chưa có lịch xét xử vụ án này. Trong kỳ, đơn vị không có trường hợp nào đình chỉ do không phạm tội, không có trường hợp Viện Kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tỷ lệ Viện Kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong mức cho phép của Ngành.

Trong kỳ, đơn vị đã thực hiện công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định của Ngành, các chế độ, chnnhs sách đối với công chức và người lao động được đảm bảo. Việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách, hỗ trợ của bên ngoài đều được công khai, minh bạch. Hàng tháng, bộ phận kế toán công khai tài chính đến tất cả công chức và người lao động thông qua phần mềm nội bộ.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu 

Trong năm, trên cư sở hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành và kế thừa tiêu chí chấm điểm thi đua mà đơn vị đã thực hiện, VKSND quận Sơn Trà đã xây dựng Bộ tiêu chí thi đua, đánh giá, phân loại công chức và người lao động. Ngoài 109 tiêu chí của Ngành về chỉ tiêu nghiệp vụ của VKSND cấp huyện, đơn vị xây dựng mới 60 chỉ tiêu. Trong đó, đa số các chỉ tiêu nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành như: Lập nhật ký kiểm sát điều tra; Phối hợp với Điều tra viên đề ra kế hoạch gắn công tố với hoạt động điều tra; Báo cáo giải quyết án bằng sơ đồ hóa; Thực hiện phiên tòa số hóa; Số hóa hồ sơ; Phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị mà Viện kiểm sát đã ban hành... Dựa trên kết quả công tác của mỗi công chức và đối chiếu với Bộ tiêu chí thi đua này giúp cho việc bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, phân loại công chức và người lao động cuối năm được công khai, đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công bằng. Tuy nhien, trong quá trình áp dụng, đơn vị sẽ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, hạn chế thấp nhất việc gây áp lực cho công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Trong vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đơn vị đang nghiên cứu trong việc áp dụng phần mềm nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và Ngành. Trong vấn đề này, đơn vị rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Ngành cấp trên; sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp ý kiến của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Ngành để sớm hoàn thiện phần mềm. Có thể nói, nếu pần mềm được hoàn thiện và áp dụng rộng rãi sẽ đóng góp phần nào vào thành quả ứng dụng công nghệ thong tin, thúc đẩy chuyển đổi số nói riêng và kết quả công tác thực hiện nói chức năng, nhiệm vụ nói chung của Viện kiểm sát.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Tường Tâm, Phó Chánh Văn phòng phát biểu

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Đức Thông, Viện trưởng, ý kiến của các công chức VKSND quận Sơn Trà; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Tường Tâm, Phó Chánh văn phòng VKSND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã kết luận buổi làm việc. Đồng chí Viện trưởng VKSND thành phó đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động của VKSND quận Sơn Trà. Trong thời gian qua, đơn vị dã khắc phục nhiều khó khăn, đặt ra nhiều chỉ tiêu, mục tiêu và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Kết quả đạt được về công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tài chính-kế toán và công tác phối kết hợp ... của VKSND quận Sơn Trà đã đóng góp vào thành quả của Ngành kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng VKSND thành phó cũng lưu ý tập thể lãnh đạo Viện, công chức và người lao đọng VKSND quận Sơn Trà cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; tài chính, kế toán,; công tác phối, kết hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan liên quan, công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phuwng. Đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, đột phá và khối đoàn kết nội bộ, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động VKSDND quận Sơn Trà sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần nhiều hơn nữa vào thành quả chung của Ngành kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Hồng Sơn - Văn Anh: VKSND quận Sơn Trà