menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Công bố kết luận thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 18-08-2022 10:21

Ngày 16/8/2022, tại Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố kết luận số 1554/KL-VKS-TTr-KT ngày 15/8/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Tham dự buổi công bố kết luận có đồng chí Đinh Thị Việt Hồng - Chánh Thanh tra, Thanh tra - Khiếu tố VKSND thành phố Đà Nẵng trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn. Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham dự.

Công bố kết luận thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ

Tại buổi làm việc đồng chí Trưởng đoàn đã tiến hành công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy định của Ngành trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND quận Cẩm Lệ đã nêu lên đặc điểm tình hình, những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và cũng chỉ ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Theo đó, trên cơ sở Chỉ thị công tác năm của VKSND tối cao và kế hoạch của VKSND thành phố về công tác hằng năm, trong xây dựng kế hoạch công tác, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trong tâm của Ngành cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Lãnh đạo đơn vị đã có sự quan tâm, bố trí kiểm sát viên làm công tác này một cách hợp lý. Đơn vị bố trí 01 phòng tiếp công dân riêng, thuận tiện, đảm bảo các điều kiện cho công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Có đầy đủ biển hiệu, niêm yết nội quy và lịch tiếp công dân theo đúng quy định của Ngành. Đã mở đầy đủ các loại sổ theo mẫu quy định trong việc theo dõi tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt tư pháp được kiểm sát viên ghi chép đầy đủ cột mục theo quy định. Trong kỳ đơn vị đã kiểm sát trực tiếp ban hành Kết luận số 151 ngày 24/5/2021 và kiến nghị số 151a ngày 24/5/2021 đối với Chi cục THADS quận Cẩm Lệ. Trong sáu tháng đầu năm 2022, đơn vị đã yêu cầu tòa án nhân dân quận tự kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp theo yêu cầu số 122 ngày 11/5/2022 và ban hành kết luận số 158 ngày 16/6/2022.

Lãnh đạo đơn vị thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Ngành về công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ đơn vị thông qua các cuộc họp hằng tuần cũng như trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của đơn vị, xây dựng và thực hiện các Quy chế như quy chế quản lý tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng xe ô tô..Đơn vị thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý hành chính, văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành và hoạt động nghiệp vụ, thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, sử dụng thường xuyên các phần mền, trang tin, hệ thống thư điện tử.. Qua công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ VKSND quận Cẩm Lệ đã ban hành 01 kiến nghị đối với UBND quận Cẩm Lệ đề nghị UBND tăng cường quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận, nhằm hạn chế các tình trạng vi phạm trong thời gian tới, được UBND quận chấp nhận, tổ chức chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện. Bên cạnh những ưu điểm trong kỳ thanh tra vẫn còn một số thiếu sót như việc phối hợp gửi thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo cho VKS của các cơ quan tư pháp chưa thực hiện tốt, kiểm sát viên chưa có báo cáo về việc đề xuất lãnh đạo Viện khi ban hành văn bản đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan điều tra. Có hồ sơ chưa được đánh số thứ tự tài liệu, việc thực hiện nhập thông tin vào hệ thống quản lý án còn đạt tỷ lệ thấp.

Sau buổi công bố kết luận đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót cũng như phát huy những mặt đã làm được trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

                                                                                         Lê Phượng- VKSND quận Cẩm Lệ