menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022
Đăng ngày 04-02-2023 04:25

Sáng ngày 3/2/2023, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố tham dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủyVKSND thành phố nhận Giáy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022

Trong năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng luôn bám sát chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố, với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm qua, vinh dự là 1 trong 19 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022, được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khen thưởng. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũng vinh dự là 2 trong 37 cá nhân tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022).

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND thành phố vinh dự nhận Giấy khen tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022).

Hội nghị đã quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Quy định số 85 -QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hộị; Chỉ thị số 23 -CT/TU ngày 27/12/2022 của Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố;  kế hoạch của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 -CT/TU của Thành ủy và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

 

 

Những nội dung này cùng với Kế hoạch số 04/KH-VKS ngày 30/01/2023 của Ban chỉ đạo 35, VKSND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức quán triệt đồng bộ đến toàn thể công chức, đảng viên để thực hiện nghiêm túc trong thời gian sắp đến.

Tin: Thanh Thủy, ảnh: Thái Sơn (VP)