menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phúc tra việc thực hiện Kiến nghị, yêu cầu, kết luận trực tiếp kiểm sát đã ban hành trong năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà
Đăng ngày 17-03-2023 11:47

Thực hiện quyết định số: 01/QĐ-VKS ngày 03/3/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cùng với mục đích phúc tra việc thực hiện các kiến nghị trong năm 2022 của VKSND quận Sơn Trà, VKSND quận Sơn Trà đã ban hành Kế hoạch số: 02/KH-VKS ngày 03/3/2023 về phúc tra việc thực hiện các Kiến nghị, yêu cầu, kết luận trực tiếp kiểm sát đã ban hành trong năm 2022.

Ngày 10/3/2023, VKSND quận Sơn Trà thành lập Đoàn phúc tra tiến hành công tác kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, Đoàn phúc tra bao gồm 04 thành viên do đồng chí Lưu Thu Hà, Phó Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định về Kế hoạch phúc tra tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Sơn Trà.

Các công tác kiểm sát của VKSND dân quận Sơn Trà thực hiện liên tục, duy trì hằng năm nhằm mục đích đảm bảo các Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, chính xác; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân, góp phần tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính.

Hình ảnh: Đồng chí Lưu Thu Hà – Phó Viện Trưởng VKSND quận Sơn Trà công bố Quyết định về việc phúc tra và kiểm sát trực tiếp

 Lê Thị Vân Anh - KSV sơ cấp VKSND quận Sơn Trà