menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023
Đăng ngày 17-03-2023 11:39

Thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn lao động quận Sơn Trà, ngày 09/3/2023, Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện Kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua trong năm 2023.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Thông, Quận ủy viên - Bí thư Chi bộ - Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà báo cáo tóm tắt kết quả công tác  năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị; báo cáo thu chi tài chính của đơn vị năm 2022. Đồng chí Lưu Thu Hà, Phó Viện trưởng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở VKSND quận Sơn Trà báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của công đoàn VKSND quận Sơn Trà. Hội nghị thông qua Báo cáo thu chi tài chính công đoàn, Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân trong năm 2022; Trong năm, đơn vị cùng Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ và phát huy tính dân chủ, sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt các chế độ chính sách cho công chức, người lao động trong đơn vị.

Đ/c Nguyễn Đức Thông thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị

Hội nghị CBCC được thực hiện theo đúng trình tự quy định về nội dung và hình thức, các báo cáo được xây dựng ngắn gọn, nhưng đã đánh giá đầy đủ toàn diện kết quả hoạt động của cơ quan, Công đoàn trong năm 2022, Nghị quyết năm 2023. Tại hội nghị, CBCC đã tập trung thảo luận: Kế hoạch công tác năm 2023; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị; Phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, nhân viên của đơn vị; Quy chế chấm điểm của đơn vị; Quy chế phối hợp giữa hoạt động thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn; Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn VKSND quận Sơn Trà. Ngoài ra, tại hội nghị, còn thảo luận sôi nổi biện pháp cải tiến lề lối làm việc; thực hành nghiêm chế độ công vụ, tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; các phong trào văn hóa - thể dục thể thao; phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Phát huy những thành tích đạt được, VKSND quận Sơn Trà đã phát động phong trào thi đua “Tăng cường trách nhiệm công tố và rút ngắn thời hạn giải quyết nguồn tin tội phạm, thời hạn điều tra, thời hạn truy tố các vụ án hình sự” và Cuộc thi “Nghiên cứu và ứng dụng các phần mền thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy”.

Hình ảnh: Ban Thanh tra nhân dân lên nhận nhiệm vụ

Tại Hội nghị, đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân, các đồng chí Trần Thị Hương Thu, Đặng Văn Anh, Đàm Đức Hữu được tín nhiệm bầu vào Ban Thanh tra nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thông, Quận uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2022 và nêu những hạn chế cần phải khắc phục, triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 đã được Nghị quyết Hội nghị toàn thể CBCC thông qua. Đồng chí Viện trưởng tin rằng với tinh thần, trách nhiệm cao của mỗi Cán bộ, Kiểm sát viên, sự đoàn kết nội bộ của tập thể, đơn vị sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong năm 2023./.

Nguyễn Thanh Trà - VKSND quận Sơn Trà