menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi Bộ II tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2025
Đăng ngày 10-08-2022 14:49

Sáng ngày 05/8/2022, Chi bộ II - chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy; đại biểu tham dự Đại hội có các đồng chí Đinh Thị Việt Hồng – Bí thư Chi bộ I, đồng chí Lương Hồng Minh – Bí thư Chi bộ III; đồng chí Nguyễn Thái Sơn – Bí thư Chi đoàn; cùng 14 đảng viên Chi bộ.

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2023; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2023 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW  do Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức. Duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đảng viên, công chức đăng ký và thực hiện bằng việc làm cụ thể; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng luôn được tuân thủ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao… Với những kết quả đã đạt được liên tục 02 năm liền (2020-2021), Chi bộ II được Đảng ủy VKSND thành phố tặng giấy khen “Tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao các hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn bám sát Nghị quyết của Chi bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ; đảng viên, công chức luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra như việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về “ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cần đề ra những biện pháp cụ thể. Tăng cường việc viết tin bài tuyền truyền về Đảng, về ngành trên trang tin của VKSND thành phố Đà Nẵng.

Kết quả bầu cử, Đại hội đã tín nhiệm bầu các đồng chí Trần Quang Nớp, đồng chí Lương Thị Chung, đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh vào Ban chấp hành Chi bộ; đồng thời bầu đồng chí Trần Quang Nớp là Bí thư và đồng chí Lương Thị Chung là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội Chi bộ II đã thành công, tốt đẹp./.

                                                                                

                                                                     Lương Thị Chung – Phòng 9