menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Triển khai nhiệm vụ, phương hướng công tác đảng năm 2023
Đăng ngày 04-02-2023 04:03

Sáng ngày 12/1/2023, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng họp triển khai nhiệm vụ, phương hướng công tác đảng năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì. Toàn bộ Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Hải, Đảng ủy viên báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2023 và dự thảo Nghị quyết công tác Đảng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra báo cáo dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Sau khi nghe các thành viên Đảng ủy thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy kết luận: Đảng ủy thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị quyết công tác đảng năm 2023, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; đề nghị Đảng vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hoàn thiện theo hướng ngắn gọn hơn để phổ biến, tuyên truyền; các chi bộ tiếp tục định hướng cho đảng viên, công chức và người lao động thực hiện Nghị quyết 35; chuẩn bị tốt công tác nhân sự để Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2027, định hướng cho Chi đoàn trong các hoạt động thiện nguyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng; giao cho Đảng vụ tham mưu cho Đảng ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022, triển khai công tác năm 2023; vận động đảng viên, công chức và người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 06 về tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023.